Ogłoszenia

kolejne_ogloszenia

Aktualności uczelniane

Kierunki: BIOLOGIA oraz ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

Nowy kierunek studiów - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Uniwersytecki kurs polszczyzny dla młodzieży z Czarnogóry

 

uknjp cr
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach prowadzi kurs języka polskiego dla młodzieży z Czarnogóry w ramach projektu „Ach ten język polski“ – uniwersytecki kurs polszczyzny“, a celem jego jest wsparcie przedstawicieli Polonii w nauce języka polskiego. Kurs ma za zadanie pogłębić wiedzę na temat języka polskiego i kultury Polski przybyłej do Siedlec młodzieży.

 

Straże przyrodnicze w Polsce - publikacja dr Romana Steca

straz stecDr Roman Stec, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, zajmujący się problematyką prawa administracyjnego i ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa łowieckiego oraz leśnego. Autor wielu opracowań książkowych (monograficznych i rozdziałów w pracach zbiorowych) oraz artykułów.

Książka pt. „Straże Przyrodnicze w Polsce” jest obszerną aktualizacją książki „Straże w służbie ochrony przyrody wydanej w 2014 roku. Zmiany i aktualizacji książki dokonano z powodu zmiany stanu prawnego przedstawia problematykę policji administracyjnej( straży, inspekcji i służb), które coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania osób przedstawiających zagadnienia naukowe wywodzące się z prawa publicznego lub z nim powiązane. Na to zainteresowanie ma wpływ szereg istotnych czynników, do których zalicza się reformę terytorialną administracji publicznej przypadającą na okres od 1 stycznia 1999 r. oraz wejście na początku lat 90. XX w. ustaw o lasach (1991 r.), o ochronie przyrody z 2004 r. wielokrotnie nowelizowanej), ustawy – Prawo łowieckie (1995 r., wielokrotnie nowelizowanej) i obowiązującej ustawy o rybactwie śródlądowym (z 1985 r., także wielokrotnie nowelizowanej), na podstawie których działają takie jednostki organizacyjne jak: Straż Leśna, Straż Parku Narodowego, Państwowa Straż Rybacka i Państwowa Straż Łowiecka. Więcej…

bar propozycje
projekty ue

wydawnictwo box

ckiron box

Box Facebook
 
belka dolna Facebook

bar najblizsze wydarzenia
Kolejne wydarzenia
Wydarzenia w Uniwersytecie

Wydarzenia


W dniu 18 kwietnia br., o godz. 10.00 w Pałacu Ogińskich odbyło się III Dyktando Siedleckie dla dorosłych uczestników. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Siedlcach, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Imprezę objęli honorowym patronatem: Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Mazowiecki Kurator Oświaty - Karol Semik

Patronat medialny sprawowały: Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie oraz TV SIEDLCE. Do udziału w konkursie zaproszono przedstawicieli władz miasta, dyrektorów instytucji oraz prywatnych przedsiębiorców. W dyktandzie uczestniczyło 21 osób. Tak jak w poprzednich latach tekst dyktanda opracowała prof. dr hab. Krystyna Wojtczuk - kierownik Zakładu Językoznawstwa UPH. Tekst dyktanda odczytał Pan Maciej Czapski, Reżyser Teatru w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Celem imprezy było upowszechnianie kultury języka polskiego oraz integracja środowiska lokalnego.

Część artystyczną zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem Agnieszki Szymani oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2.

W tej edycji mistrzami ortografii zostali:

I miejsce: Jolanta Szymczyk, pracownik Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
II miejsce: kpt. Marek Suwiński, dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach
III miejsce: prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


Do sprawdzania prac uczestników powołano komisję, w składzie której znaleźli się poloniści z siedleckich szkół:

I LO

1. Agnieszka Koza
2. Irena Gręziak
3. Danuta Ułasiuk

II LO

4. Małgorzata Kotarska
5. Monika Kamont
6. Izabela Jabłkowska

IV LO

7. Marta Warecka-Kuzyńska

ZSP nr 1

8. Stefania Lipińska
9. Barbara Kokoszkiewicz
10. Edyta Kosyl

ZSP nr 2

11. Barbara Adamiak
12. Małgorzata Połeć

ZSP nr 3

13. Barbara Baran
14. Małgorzata Olszewska
15. Joanna Wiącek

ZSP nr 4

16. Barbara Gryciuk

PG nr 2

17. Ewa Woźnica

SP nr 4

18. Anna Pluta
19. Anna Szostak
20. Jolanta Niewęgłowska

SP nr 10

21. Beata Wądołowska
22. Alicja Osiak

Warto dodać, iż 19 kwietnia br., odbędzie się finał Dyktanda Siedleckiego na poziomie szkolnym:

  • w Szkole Podstawowej nr 4 dla uczniów szkół podstawowych
  • w Publicznym Gimnazjum nr 2 dla uczniów szkół gimnazjalnych
  • w II Liceum Ogólnokształcącym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

O dyktandzie napisali również:

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/siedlce/trzecie-dyktando-siedleckie--wiemy-kto-zwyciezylzdjecia-e005.html
http://www.zyciesiedleckie.pl/siedlce/5667-mistrzowie-ortografii
http://www.tvsiedlce.pl/8,2838-ii_dyktando_siedleckie.html

 

Tekst dyktanda dostępny jest w pliku PDF.

 

Fotogaleria


Foto: Małgorzata Bednarczyk-Szurmak