Ogłoszenia

kolejne_ogloszenia

Aktualności uczelniane

Ocena dowodów w polskich procedurach - nowa książka

publikacjaAdw. dr Karol Pachnik (pracownik Instytutu Administracji Samorządu i Prawa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH) wydał w Bibliotece Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayer’a przy Naczelnej Radzie Adwokackiej książkę pt. "Ocena dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych". 

Praca jest gruntownym, skierowanym do praktyków prawa opracowaniem, zawierającym stanowisko doktryny i studia nad orzecznictwem, wyznaczającym model oceny dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych.

Opracowanie zawiera model postępowania dowodowego, opis poszczególnych dowodów i zasady weryfikacji wartości dowodowej, stanowiące o możliwości uznania określonych faktów za uznane. Praca stanowi kompleksową analizę i rekonstrukcję modelu oceny dowodów obowiązującego w polskim prawodawstwie, w oparciu o stanowiska doktryny prawa oraz w odniesieniu do licznych orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, SN, NSA i TK.
Więcej…

Monografie autorstwa prof. Eugeniusza Józefowskiego i dr hab. Janiny Florczykiewicz

okładka florczykiewiczW maju 2015 roku ukazały się dwie obszerne monografie autorstwa prof. Eugeniusza Józefowskiego (ASP we Wrocławiu) i dr hab. Janiny Florczykiewicz (UPH w Siedcach): pierwsza pt. „Creative workshop as an opportunity for subjective development in the sphere of fine art“, oraz druga polskojęzyczna pt. „Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki“. Są one rezultatem badań realizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Kreacja wizualna w arteterapii jako przestrzeń rozwoju osobowego - teoretyczne i empiryczne aspekty zastosowania warsztatu twórczego w edukacji“ finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   W monografiach podjęto problematykę delikatnej materii sztuki, poddano analizie rolę jaką pełni we wspomaganiu rozwoju podmiotowego - badano strukturę doświadczenia podmiotowego inicjowanego w przestrzeni sztuki, ponadto odwołując się do autorskiej formy warsztatu twórczego opisano jego mechanizmy oraz wpływ na rozwój podmiotowy. Filmy dokumentujące przeprowadzone warsztaty oraz obszerne materiały źródłowe (wizualne i werbalne) dają czytelnikowi możliwość dokonywania własnych analiz.

   Jest to pierwsze tak obszerne i interdyscyplinarne opracowanie teoretyczno - empiryczne,  podejmujące problematykę edukacyjnego wymiaru sztuk wizualnych.

Kierunki: BIOLOGIA oraz ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

Nowy kierunek studiów - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH


bar propozycje
projekty ue

wydawnictwo box

ckiron box

Box Facebook
 
belka dolna Facebook

bar najblizsze wydarzenia
Kolejne wydarzenia
Wydarzenia

W dniu 18 kwietnia br., o godz. 10.00 w Pałacu Ogińskich odbyło się III Dyktando Siedleckie dla dorosłych uczestników. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Siedlcach, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Imprezę objęli honorowym patronatem: Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Mazowiecki Kurator Oświaty - Karol Semik

Patronat medialny sprawowały: Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie oraz TV SIEDLCE. Do udziału w konkursie zaproszono przedstawicieli władz miasta, dyrektorów instytucji oraz prywatnych przedsiębiorców. W dyktandzie uczestniczyło 21 osób. Tak jak w poprzednich latach tekst dyktanda opracowała prof. dr hab. Krystyna Wojtczuk - kierownik Zakładu Językoznawstwa UPH. Tekst dyktanda odczytał Pan Maciej Czapski, Reżyser Teatru w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Celem imprezy było upowszechnianie kultury języka polskiego oraz integracja środowiska lokalnego.

Część artystyczną zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem Agnieszki Szymani oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2.

W tej edycji mistrzami ortografii zostali:

I miejsce: Jolanta Szymczyk, pracownik Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
II miejsce: kpt. Marek Suwiński, dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach
III miejsce: prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


Do sprawdzania prac uczestników powołano komisję, w składzie której znaleźli się poloniści z siedleckich szkół:

I LO

1. Agnieszka Koza
2. Irena Gręziak
3. Danuta Ułasiuk

II LO

4. Małgorzata Kotarska
5. Monika Kamont
6. Izabela Jabłkowska

IV LO

7. Marta Warecka-Kuzyńska

ZSP nr 1

8. Stefania Lipińska
9. Barbara Kokoszkiewicz
10. Edyta Kosyl

ZSP nr 2

11. Barbara Adamiak
12. Małgorzata Połeć

ZSP nr 3

13. Barbara Baran
14. Małgorzata Olszewska
15. Joanna Wiącek

ZSP nr 4

16. Barbara Gryciuk

PG nr 2

17. Ewa Woźnica

SP nr 4

18. Anna Pluta
19. Anna Szostak
20. Jolanta Niewęgłowska

SP nr 10

21. Beata Wądołowska
22. Alicja Osiak

Warto dodać, iż 19 kwietnia br., odbędzie się finał Dyktanda Siedleckiego na poziomie szkolnym:

  • w Szkole Podstawowej nr 4 dla uczniów szkół podstawowych
  • w Publicznym Gimnazjum nr 2 dla uczniów szkół gimnazjalnych
  • w II Liceum Ogólnokształcącym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

O dyktandzie napisali również:

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/siedlce/trzecie-dyktando-siedleckie--wiemy-kto-zwyciezylzdjecia-e005.html
http://www.zyciesiedleckie.pl/siedlce/5667-mistrzowie-ortografii
http://www.tvsiedlce.pl/8,2838-ii_dyktando_siedleckie.html

 

Tekst dyktanda dostępny jest w pliku PDF.

 

Fotogaleria


Foto: Małgorzata Bednarczyk-Szurmak