Ogłoszenia

kolejne_ogloszenia

Aktualności uczelniane

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku dietetyka


NOWOŚĆ!
Informujemy, iż  od dnia 23 lipca 2014 r. została uruchomiona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku dietetyka.

Menadżer Produkcji i Przetwórstwa Mięsa - kierunek praktyczny

ibihz menadzer
Kierunek Menadżer Produkcji i Przetwórstwa Mięsa jest to kierunek o profilu praktycznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom silnej branży mięsnej w kraju i w regionie oraz strategii rozwoju na najbliższe lata Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w porozumieniu z Grupą Sokołów SA utworzył kierunek I stopnia inżynierski. Absolwent uzyska kompetencje, wiedzę i umiejętności zawodowe do podjęcia pracy w zakładach mięsnych oraz firmach obsługujących branżę mięsną. Jest to kierunek o dużych możliwościach samorealizacji. W trakcie studiowania możesz liczyć między innymi na:
  • uzyskanie praktycznej wiedzy i kompetencji z zakresu produkcji i przetwórstwa mięsnego, którą możesz wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej
  • praktyki zawodowe oraz staże krajowe i zagraniczne (Dania, Finlandia, Szwecja) podnoszące twoje kompetencje
  • stypendia dla studentów fundowane przez Sokołów SA
  • zatrudnienie po ukończeniu kierunku w Grupie Sokołów SA oraz pokrewnych firmach branży mięsnej
Zapraszamy do podjęcia studiów na tym kierunku. Szczegółowe informacje uzyskasz pod adresem www.ibihz.uph.edu.pl.

Rolnictwo oraz gospodarka przestrzenna


2a Więcej…

Nowe specjalności w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

rekrutacja neofilologia
Zapraszamy do studiowania na nowych specjalnościach na studiach I stopnia: język rosyjski w biznesie oraz język niemiecki w biznesie (nie wymagamy matury z języka rosyjskiego/niemieckiego). Instytut ponadto od zeszłego roku prowadzi nabór na studia II stopnia na specjalnościach anglistyka, germanistyka i rusycystyka.
Szczegóły na stronie www.inibi.uph.edu.pl

Komunikat

Szanowni Państwo

Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 5 czerwca 2014 r. stwierdził, że przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS są niezgodne z Konstytucją RP. Uznane za niezgodne z Konstytucją przepisy tracą moc 30 września 2015 roku. Do tego dnia ustawodawca ma czas na ich zmianę. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadeklarowało szybką modyfikację przepisów.

UPH ma nadzieję, że nowe prawo jak najszybciej wejdzie w życie. Dlatego też Kolegium Rektorskie na posiedzeniu w dniu 24 czerwca postanowiło wstępnie, że w roku akademickim 2014/2015 nie będą pobierane opłaty, które za sprzeczne z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny. Uchwała w tej sprawie będzie poddana pod głosowanie na wrześniowym posiedzeniu Senatu UPH.

Niektóre uczelnie publiczne wystąpiły już do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie podjęcia pilnych działań umożliwiających stosowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zarówno względem osób aktualnie studiujących jak i rozpoczynających studia w 2014 roku.

W opinii Kolegium Rektorskiego studenci powinni mieć pewność, że otrzymają wszechstronne wykształcenie, które pozwoli im łatwo odnaleźć się w różnych zawodach i sytuacjach. Studia powinny zatem umożliwiać wykraczanie poza ramy wąskich specjalności i czerpanie z bogatej oferty wykładów w UPH, ćwiczeń czy laboratoriów.

REKTOR: prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk

Studia doktoranckie w dyscyplinach: historia i nauki o bezpieczeństwie

Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach informuje, że od dnia 25 sierpnia 2014 r. rusza rekrutacja na STUDIA DOKTORANCKIE w dwóch dyscyplinach: historia i nauki o bezpieczeństwie. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów w sekretariatach Instytutów:
ihism
insib
Warunki i tryb rekrutacji:
HISTORIA
NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

bar propozycje
projekty ue

 

wydawnictwo Wydawnictwo prowadzi także sklep internetowy, w którym można wysyłkowo zamówić interesujące pozycje wydawnicze. Przejdź do SKLEPU.

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

bar najblizsze wydarzenia
Kolejne wydarzenia
Wydarzenia

W dniu 18 kwietnia br., o godz. 10.00 w Pałacu Ogińskich odbyło się III Dyktando Siedleckie dla dorosłych uczestników. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Siedlcach, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Imprezę objęli honorowym patronatem: Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Mazowiecki Kurator Oświaty - Karol Semik

Patronat medialny sprawowały: Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie oraz TV SIEDLCE. Do udziału w konkursie zaproszono przedstawicieli władz miasta, dyrektorów instytucji oraz prywatnych przedsiębiorców. W dyktandzie uczestniczyło 21 osób. Tak jak w poprzednich latach tekst dyktanda opracowała prof. dr hab. Krystyna Wojtczuk - kierownik Zakładu Językoznawstwa UPH. Tekst dyktanda odczytał Pan Maciej Czapski, Reżyser Teatru w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Celem imprezy było upowszechnianie kultury języka polskiego oraz integracja środowiska lokalnego.

Część artystyczną zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem Agnieszki Szymani oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 2.

W tej edycji mistrzami ortografii zostali:

I miejsce: Jolanta Szymczyk, pracownik Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
II miejsce: kpt. Marek Suwiński, dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach
III miejsce: prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


Do sprawdzania prac uczestników powołano komisję, w składzie której znaleźli się poloniści z siedleckich szkół:

I LO

1. Agnieszka Koza
2. Irena Gręziak
3. Danuta Ułasiuk

II LO

4. Małgorzata Kotarska
5. Monika Kamont
6. Izabela Jabłkowska

IV LO

7. Marta Warecka-Kuzyńska

ZSP nr 1

8. Stefania Lipińska
9. Barbara Kokoszkiewicz
10. Edyta Kosyl

ZSP nr 2

11. Barbara Adamiak
12. Małgorzata Połeć

ZSP nr 3

13. Barbara Baran
14. Małgorzata Olszewska
15. Joanna Wiącek

ZSP nr 4

16. Barbara Gryciuk

PG nr 2

17. Ewa Woźnica

SP nr 4

18. Anna Pluta
19. Anna Szostak
20. Jolanta Niewęgłowska

SP nr 10

21. Beata Wądołowska
22. Alicja Osiak

Warto dodać, iż 19 kwietnia br., odbędzie się finał Dyktanda Siedleckiego na poziomie szkolnym:

  • w Szkole Podstawowej nr 4 dla uczniów szkół podstawowych
  • w Publicznym Gimnazjum nr 2 dla uczniów szkół gimnazjalnych
  • w II Liceum Ogólnokształcącym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

O dyktandzie napisali również:

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/siedlce/trzecie-dyktando-siedleckie--wiemy-kto-zwyciezylzdjecia-e005.html
http://www.zyciesiedleckie.pl/siedlce/5667-mistrzowie-ortografii
http://www.tvsiedlce.pl/8,2838-ii_dyktando_siedleckie.html

 

Tekst dyktanda dostępny jest w pliku PDF.

 

Fotogaleria


Foto: Małgorzata Bednarczyk-Szurmak