plik_kolor_bez_ap

 

Projekt "Moda na chemię"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


chemia 1 resize chemia 2 resize chemia 3 resize chemia 4 resize

AKTUALNOŚCIFORMY WSPARCIA - DOKUMENTY - GALERIA - KONTAKT - LINKI
Umowa nr UDA.POKL.04.01.02-00-134/09-02


Priorytet IV.
Szkolnictwo wyższe i nauka


Działanie 4.1.
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy


Poddziałanie 4.1.2.
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy


KWOTA DOFINANSOWANIA: 3.673.254 PLN


Cele projektu:

  • Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia

  • Zwiększenie liczby studentów/absolwentów kierunku chemia

Realizacja projektu: 2009 - 2015