Wydział Nauk Ścisłych

Kierunek CHEMIA (studia pierwszego stopnia)


Studia na kierunku chemia kierowane są do maturzystów zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie podstawowych dziedzin chemii: nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej i nabyciem gruntownych umiejętności pracy laboratoryjnej w różnorodnych, dobrze wyposażonych laboratoriach naukowo-dydaktycznych. Studia pozwolą także na opanowanie koniecznych podstaw matematyki i fizyki oraz języka obcego. Oferta przedmiotowa kształcenia ogólnego stwarza możliwości zdobycia wiedzy humanistycznej i społecznej. Drugim członem studiów są treści kształcenia proponowane w ramach wybranej specjalności, której realizacja rozpoczyna się od trzeciego semestru studiów.

Absolwent kierunku chemia znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem: chemicznym, spożywczym, kosmetycznym,  armaceutycznym, włókienniczym i w rolnictwie a także będzie mógł pracować w różnorodnych laboratoriach badawczych i analityki przemysłowej. Zdobędzie również przygotowanie do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Ścisłych
Instytut Chemii
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce


CZAS TRWANIA STUDIÓW
  • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:
  • analityka chemiczna
  • chemia kosmetyków i leków
  • chemia nowych materiałów

Rejestracja w systemie IRK

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI


Absolwent kierunku chemia specjalność analityka chemiczna znajdzie zatrudnienie w laboratoriach chemicznych, a także medycznych, farmaceutycznych, jednostek naukowo-badawczych oraz w laboratoriach specyficznych dla służb mundurowych takich jak analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Specjalistyczne treści programowe to m.in.: analiza chromatograficzna, elektrochemia, elektroanaliza, podstawy chemii kryminalistycznej, metody radioizotopowe w analizie chemicznej.

Absolwent kierunku chemia specjalność chemia kosmetyków i leków będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym, firmach produkujących kosmetyki, kontroli jakości i działaniach marketingowych, sieciach dystrybucji kosmetyków (jako sprzedawca, konsultant i doradca klienta) oraz w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, analizą, kontrolą jakości i dystrybucją farmaceutyków. Treści programowe to: surowce do produkcji kosmetyków i leków, preparatyka kosmetyków, formy leków, chemia medyczna.

Absolwent kierunku chemia specjalność chemia nowych materiałów wykaże się znajomością zagadnień nt. technologii wytwarzania, przetwórstwa nowych materiałów oraz metod kształtowania i badania ich struktury i właściwości a także wytwarzania kompozytów. Dzięki temu będzie przygotowany do podejmowania prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowym zapleczu badawczym. Nabędzie umiejętności obsługi specjalistycznej aparatury do badania właściwości materiałów. Znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem nowych materiałów oraz aparaturą do ich badania. Określenie „Nowe Materiały” odnosi się także do nowych złożonych układów związków chemicznych, które w ostatnich latach są w kręgu szerokiego zainteresowania nowoczesnych technologii. Treści programowe dla tej specjalności obejmują: nanomateriały, metamateriały, materiały fotowoltaiczne, materiały inteligentne min. posiadające pamięć kształtu, organiczne materiały przewodzące, przewodniki jonowe, ferro- i antyferroelektryki organiczne materiały (w tym ciekłe kryształy) i inne.