Czytenia Biblioteki AP

System USOSWeb

Od roku akademickiego 2007/2008 studenci zobowiązani są do wnoszenia wszelkich opłat związanych ze studiami wyłącznie na indywidualne numery kont bankowych. Tylko wpłaty na takie konto będą uznawane za prawidłowe. Dzięki niemu można uzyskać swój indywidualny numer konta. Umożliwia on m.in.:
  • sprawdzenie należności z tytułu czesnego oraz opłat dodatkowych (np. za indeks, legitymację, powtarzanie przedmiotów),
  • wyliczenie wysokości ewentualnych odsetek,
  • wygenerowanie druku opłaty.

Aby można było skorzystać z USOSWeba należy posiadać login (PESEL) i hasło, które pozwolą na zalogowanie się do systemu:

  • studentów obowiązuje login i hasło wykorzystywane przy rejestracji w systemie IRK,
  • pozostali studenci (którzy nie rejestrowali się przez system IRK) objęci systemem płatności masowych zobowiązani są do korzystania z loginów i haseł przydzielonych im dotychczas na uczelni.


ODNOŚNIK DO WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ
Przejdź na stronę internetową USOSWeb
WWW


Osoby, które do tej pory nie odebrały swoich loginów i haseł zobowiązane są odebrać je indywidualnie w sekretariatach właściwych instytutów. Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Każdy student wnoszący opłatę za zajęcia na studiach niestacjonarnych zobowiązany jest (po wejściu na swoją stronę w serwisie USOSWeb) do wyboru sposobu płatności (opłata jednorazowa lub w dwóch ratach).