Semestr zimowy: 01.10.2016 – 21.02.2017 r.:


Organizacja zajęć Termin
Inauguracja roku akademickiego: 03.10.2016 r.
Zajęcia dydaktyczne: 01.10. - 22.12.2016 r.
03.01. – 01.02.2017 r.
04.01. – 18.01.2017 r.1 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: informatyka, gospodarka przestrzenna, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności)
Sesja egzaminacyjna: 02.02. 2017. – 21.02.2017 r.
19.01. – 08.02.2017 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: : informatyka, gospodarka przestrzenna, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności informatyka, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności)
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j Dz. U. z 2015 r. , poz. 90 ze zm.) 01.11.2016 r.
11.11.2016 r.
06.01.2017 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2016 r.
02.11.2016 r.
02.01.2017 r.

1 Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów.
  • w dniu 22 grudnia 2016 r. (czwartek) – zajęcia według rozkładu obowiązującego w piątek,
  • w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) – zajęcia według rozkładu obowiązującego w poniedziałek,
  • w dniu 1 lutego (środa) – zajęcia według rozkładu obowiązującego w piątek,


Semestr letni: 22.02. – 30.09.2017 r.:

Organizacja zajęć Termin
Zajęcia dydaktyczne: 22.02. – 13.04.2017 r.
19.04. – 23.06.2017 r
Sesja egzaminacyjna: 26.06. – 09.07.2017 r.
01.09. – 15.09.2017 r.
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j Dz. U. z 2015 r. , poz. 90 ze zm.) 01.05.2017 r.
03.05.2017 r.
15.06.2017 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.04. 2017 r.
18.04. 2017 r.
02.05.2017 r.
04- 05.05.2017 r.
16.06.2017 r.
Święto Uniwersytetu: 17.05.2017 r.
Jackonalia: 24.05-25.05.2017 r.