Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

1. Prof. dr hab. Andrzej Barczak (WNS) - przewodniczący
2. dr hab. Jolanta Franczuk prof. UPH WP
3. dr hab. Iwona Sprawka WP
4. dr hab. Mariusz Kluska WNS
5. dr hab. Jerzy Paśnik, prof. UPH, WNEP
6. dr hab. Edward Malak, prof. UPH, WNEP
7. prof. dr hab. Romuald Kalinowski WH
8. dr Joanna Kufel-Orłowska WH
Przedstawiciele studentów:
9. Kamila Tyburczy WH
10. Sebastian Ługowski WH
11. Jolanta Grodzicka WNEP
12. Magda Kowaluk WNEP
13. Dominik Zgierun WNS
14. Robert Biernat WNS
15. Michał Jaroszkiewicz WP
16. Łukasz Skoniecki WP

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

1. dr hab. Elżbieta Królak prof. UPH (WP) - przewodnicząca
2. dr hab. Robert Rosa WP
3. dr Barbara Pezler WNS
4. dr Mirosław Barański WNS
5. dr Michał Krawczyk, WNEP
6. dr Dorota Strus WNEP
7. dr Alicja Antas-Jaszczuk WH
8. dr Roman Bobryk WH
Przedstawiciele studentów
9. Jakub Karyn WH
10. Dariusz Krzęcio WH
11. Mateusz Janczuk WNEP
12. Joanna Zubilewicz WNEP
13. Kamil Breguła WNS
14. Justyna Góralińska WNS
15. Daniel Radzikowski WP
16. Adrian Krawczyk WP

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

1. dr Ryszard Kowalski (WP) - przewodniczący
2. dr hab. Dorota Banaszewska WP
3. dr Danuta Kroczewska WNS
4. dr Mirosław Jakubiak WNS
5. dr Sylwester Jaśkiewicz WNEP
6. dr Łuksza Święcicki WNEP
7. dr Beata Trębicka-Postrzygacz WH
8. dr Tomasz Michta WH
Przedstawiciele studentów:
9. Wojciech Maksymiuk WH
10. Marcin Wawrzyniak WH
11. Grzegorz Czapski WNEP
12. Klaudia Pniewska WNEP
13. Weronika Ksyta WNS
14. Katarzyna Sawicka WNS
15. Łukasz Tarasiuk WP
16. Paweł Skwierczyński WP

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

1. dr hab. Dorota Wereda, prof. UPH  (WH) - przewodnicząca
2. dr hab. Beata Kuziemska prof. UPH WP
3. dr hab. Grażyna Niedziałek prof. UPH WP
4. dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH WH
Przedstawiciele doktorantów:
5. mgr Damian Siebieszuk WH
6. mgr Paweł Świderski WH
7. mgr Angelika Zbieć WP
8. mgr Paweł Cała WP

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

1. dr hab. Zofia Rzymowska (WP) - przewodnicząca
2. dr hab. Lech Kufel prof. UPH WP
3. prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz  WH
4. dr hab. Andrzej Czupryński, prof. UPH WH
Przedstawiciele doktorantów:
5. mgr Marta Stempień WH
6. mgr Mateusz Łodyga WH
7. mgr Marcin Polak WP
8. mgr Karolina Zielińska WP