Senacka Komisja statutowo-regulaminowa

1.   Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. UPH, WH - przewodniczący
2.   prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, WP
3.   prof. dr hab. Piotr Guliński, WP
4.   dr hab. Wiesława Barszczewska, WNS
5.   prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz, WNS
6.   dr Andrzej Dana, WH
7.   prof. dr hab. Adam Szpaderski, WNEiP
8.   dr Paweł Krawczyk, WNEiP
9.   mgr Ewa Wyrzykowska, SJO
10. dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz
11. mgr Andrzej Krasuski, Kwestor
12. mgr Jarosław SzynkarczykSenacka Komisja ds. finansów i budżetu

1.  dr hab. Marek Cisek, prof. UPH, WNEiP - przewodniczący
2.  prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, WP
3.  dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH, WNS
4.  prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, WH
5.  dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz
6.  mgr Andrzej Krasuski, Kwestor
7.  mgr Ewa Wyrzykowska, SJO
8.  mgr Ewa Kozarska, BGSenacka Komisja ds. badań naukowych i rozwoju kadry naukowej

1.  Dr hab. Janina Kopyra, prof. UPH, WNS – przewodnicząca
2.  prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, WP
3.  dr hab. Wojciech Kolanowski prof. UPH, WP
4.  dr hab. Danuta Branowska, prof. UPH, WNS
5.  dr hab. Sławomir Sobczak, prof. UPH, WH
6.  dr hab. Roman Mnich, prof. UPH, WH
7.  dr hab. Adam Szpaderski, prof. UPH, WNEiP
8.  dr Monika Jasińska, WNEiP

 

Senacka Komisja ds. jakości kształcenia

1.   dr Anna Rak, WNEiP - przewodnicząca
2.   dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga prof. UPH, WP
3.   dr hab. Wiesław Walankiewicz prof. UPH, WP
4.   dr Beata Gałek WH
5.   dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, WH
6.   dr Danuta Kroczewska, WNS
7.   dr Mirosław Barański, WNS
8.   dr Monika Wakuła, WNEiP
9.   Damian Fiołek – przedstawiciel studentów
10. Mgr inż. Mateusz Niedbała – przedstawiciel doktorantówSenacka Komisja ds. oceny jakości kształcenia

1.   dr Beata Bocian-Waszkiewicz, WH – przewodnicząca
2.   prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, WP
3.   dr hab. Grażyna Anna Ciepiela prof. UPH, WP
4.   dr Malina Kaszuba, WH
5.   dr hab. Anna Kamecka, WNS
6.   dr Mirosław Jakubiak, WNS
7.   prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion, WNEiP
8.   dr Beata Domańska-Szaruga, WNEiP
9.   Dariusz Krzęcio - przedstawiciel studentów
10. Mgr Anna Elżbieta Krasuska – przedstawiciel doktorantówSenacka Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się poza systemem studiów

1.  dr hab. Anna Charuta, prof. UPH, Prorektor ds. studiów - przewodnicząca
2.  prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska WP
3.  dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, prof. UPH, WP
4.  dr hab. Anna Klim-KIimaszewska, prof. UPH, WH
5.  dr Małgorzata Wiśniewska, WH
6.  dr hab. Mariusz Mojzych, prof. UPH, WNS
7.  dr Bożena Piekart, WNS
8.  dr hab. Jarosław Kardas, prof. UPH, WNEiP
9.  dr Anna Rak, WNEiP

 

Senacka Komisja ds. rozwoju uczelni

1.   dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH, Prorektor ds. rozwoju - przewodniczący
2.   prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska WP
3.   dr hab. Jolanta Marciniuk prof. UPH WP
4.   dr hab. Danuta Branowska WNS
5.   dr Mirosław Szaban WNS
6.   dr Aldona Borkowska WH
7.   dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH, WH
8.   prof. dr hab. Adam Szpaderski WNEiP
9.   dr Paweł Krawczyk WNEiP
10. dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz
11. mgr Andrzej Krasuski, Kwestor

 

Senacka Komisja ds. nagród i odznaczeń

1.   dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH, Prorektor ds nauki - przewodniczący
2.   prof. dr hab. Krystyna Zarzecka, WP
3.   dr hab. Roman Niedziółka prof. UPH, WP
4.   dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH, WH
5.   ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, WH
6.   prof. dr hab. Antoni Jówko, WNS
7.   dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH, WNS
8.   dr hab. Janusz Toruński, prof. UPH, WNEiP
9.   dr hab. Jarosław Kardas, prof. UPH, WNEiP
10. dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz
11. mgr Ewa Kozarska, BG
12. Mgr Justyna Polak-Dawidowicz, SJO
13. mgr Mariusz Duda, kierownik DSP


 
Konwent ds. Tytułu Doktora Honoris Causa

1.  prof. dr hab. Antoni Jówko WNS - przewodniczący
2.  prof. dr hab. Kazimierz Jankowski WP
3.  prof. dr hab. Stanisław Socha WP
4.  prof. dr hab. Alexey Tretiakov WNS
5.  prof. dr hab Marian Cieślarczyk, WH
6.  prof. dr hab. Lesław Pytka, WH
7.  dr hab. Marek Cisek WNEiP, prof. UPH, WNEiP
8.  prof. dr hab. Yury Pauliuchuk, WNEiPSenacka Komisja ds. przyznawania działek budowlanych

1.   dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH, Prorektor ds. rozwoju - przewodniczący
2.   dr hab. Cezary Tkaczuk prof. UPH, WP
3.   dr hab. Iwona Sprawka, WP
4.   dr hab. Lidia Obojska, prof. UPH, WNS
5.   dr Artur Niewiadomski, WNS
6.   dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek, WH
7.   dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH, WH
8.   dr hab. Stanisław Faliński, prof. UPH, WNEiP
9.   dr Sylwester Jaśkiewicz, WNEiP
10. dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz

 

Uczelniana Komisja oceniająca

1.  dr hab. Jarosław Kardas, prof. UPH, WNEiP
2.  prof. dr hab. Stanisław Kondracki, WP
3.  dr hab. Cezary Sempruch prof. UPH, WP
4.  dr hab. Lidia Obojska, WNS
5.  dr hab. Robert Kawęcki, prof. UPH, WNS
6.  dr hab. Jacek Zieliński, prof. UPH, WH
7.  ks prof. dr hab. Edward Jarmoch, WH
8.  mgr inż. Danuta Olejnik, SJOOdwoławcza Komisja Oceniająca

1.  dr hab. Przemysław Simiński, prof. UPH, WNEiP - przewodniczący
2.  prof. dr hab. Piotr Guliński, WP
3.  dr hab. Barbara Kot, prof. UPH, WP
4.  dr hab. Janina Kopyra, prof. UPH, WNS
5.  dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. UPH, WNS
6.  dr hab. Elżbieta Kur, prof. UPH, WH
7.  dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH, WH
8.  dr hab. Stanisław Faliński, prof. UPH, WNEiP
9.  dr inż. Barbara Witak, SJO