Wydziały

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
  • Katedra Administracji i Zarządzania Publicznego
  • Katedra Ekonomii
  • Katedra Logistyki i Zarządzania Strategicznego
  • Katedra Organizacji i Zarządzania
  • Katedra Prawa

Jednostki międzywydziałowe

Jednostki pozawydziałowe

Jednostki ogólnouczelniane

Administracja