ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego logoInformujemy, iż Biblioteka Główna otrzymała dotację ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanych w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN) na realizację zadania: System upowszechniania zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UPH poprzez ich digitalizację i publikację internetową.Umowa nr 562/P-DU/2016.
Termin realizacji: 2016-2017