Poniższa ankieta jest narzędziem do badań satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych.
Jej wynikiem będzie poznanie opinii użytkowników na temat jakości usług świadczonych przez Bibliotekę Główną UPH. Będziemy wdzięczni, jeśli znajdą Państwo czas na wypełnienie ankiety.

Ankieta dostępna jest pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco2u9sV7G19CJ2nr0YdJXB0IXVlKHWgXXgnQro69Ms12KM2Q/viewform?c=0&w=1