Aktualności

ojp kurs

Informujemy, że Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej działający w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach uruchomił nabór na kursy języka polskiego dla cudzoziemców, które rozpoczną się w październiku 2020 roku.

Ośrodek prowadzi zapisy na:

- kurs roczny – 400 godzin (październik 2020 – czerwiec 2021) –  kurs przygotowuje do egzaminu państwowego na poziomie B1

- kurs semestralny – 64 godziny (październik 2020 – styczeń 2021)

- kurs przygotowujący do egzaminów z języka polskiego i przedmiotów kierunkowych dla kandydatów na studia w Polsce - 90 godzin (język polski); 45 godzin (przedmioty kierunkowe)

- repetytorium dla kandydatów na studia w Polsce – 30 godzin (3 dni)

Kursy przeznaczone są dla wszystkich cudzoziemców, którzy chcą nauczyć się języka polskiego, by pracować lub kształcić się w Polsce. W zajęciach mogą brać udział również dzieci i młodzież.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego, z kilkunastoletnim doświadczeniem  w nauczaniu obcokrajowców. Kursy odbywają się w nowoczesnych salach dydaktycznych Uniwersytetu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: https://ojp.uph.edu.pl/oferta/kurs-roczny można przesyłać na adres:

Zapraszamy do zapisów!

Szczegóły na temat wszystkich kursów znajdują się na stronie internetowej Ośrodka: www.ojp.uph.edu.plThe Center  of Polish Language and Culture is recruiting for Polish language courses for foreigners.

Please be advised that the Polish Language and Culture Center operating at the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities has launched recruitment for Polish language courses for foreigners, which will start in October 2020.
The center keeps records for:
- one-year course - 400 hours (October 2020 - June 2021) - the course prepares for the state examination at the B1 level
- semester course - 64 hours (October 2020 - January 2021)
- preparation course for Polish language and specialization exams for candidates for studies in Poland - 90 hours (Polish); 45 hours (major)
- revision course for foreigners interested in studying in Poland in Polish language - 30 hours (3 days)

The courses are intended for all foreigners who want to learn Polish in order to work or study in Poland. Children and teenagers can also take part in the classes.
Classes are conducted by qualified teachers of Polish as a foreign language, with several years of experience in teaching foreigners. The courses are held in modern university classrooms.

The application form is available here: https://ojp.uph.edu.pl/en/offer/one-year-course can be sent to the following address:


We invite you to sign up!


Details on all courses are available on the website of the Center: https://ojp.uph.edu.pl/en/

baner ksztalcenie online

baner ksztalcenie online

Projekty realizowane w UPH

Ogłoszenia

Kalendarz wydarzeń


Kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Najbliższe wydarzenia

16 kwietnia: XXII Zjazd Studentów Archiwistyki
22 kwietnia: Wykład otwarty dra Dariusa von Güttnera pt. „Monarchia francuska u progu rewolucji. Przyczyny upadku starego porządku”
23 kwietnia: IX Ogólnopolskie Warsztaty IX Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie
12 maja: V Międzywydziałowe Igrzyska Kariery (online)
10 czerwca: Konferencja naukowa online "Świat ukryty w archiwach"

Nasze propozycje

Na skróty