Aktualności

zdjęcie przedstawia władze UPH w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021W wyjątkowej formule, ale nie mniej uroczyście 1 października 2020 roku odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021. W uroczystości udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie, Senat UPH,  poczet sztandarowy UPH oraz przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów, doktorantów i goście Uniwersytetu. W tym roku grono uczestników uroczystości zostało znacząco ograniczone, zgodnie z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi. Cała społeczność akademickiej mogła oglądać transmisję ceremonii na żywo za pośrednictwem Internetu.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina wygłosił mowę inauguracyjną, w której podziękował wszystkim pracownikom Uniwersytetu za wytężoną pracę dla dobra naszej Uczelni w minionym, niełatwym przecież roku. Podkreślał znaczenie wspólnoty akademickiej, a także potrzebę współpracy w rozwijaniu naszej Alma Mater, w warunkach nadzwyczajnych wyzwań. Wyraził przekonanie, że „ suma naszych indywidualnych starań sprawi, że osiągniemy sukces”. Zachęcał do podejmowania wysiłku na rzecz rozwoju badań naukowych, doskonalenia dydaktyki, podtrzymania i zdobywania nowych uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych, co przełoży się na wzrost prestiżu Uniwersytetu: „Chciałbym prosić Państwa o to abyśmy razem kontynuowali dzieło moich poprzedników, sięgając po sprawdzone działania i dobre praktyki,  z pełnym zaangażowaniem realizowali nowe cele i doskonalili funkcjonowanie naszej Uczelni. Dołóżmy wszelkich starań, aby nauka nie zamykała się w murach uczelni. Jej miejsce jest blisko ludzi i ich problemów”.

Kierując słowa do Studentek i Studentów zapewniał, że dołoży wszelkich starań, aby Uniwersytet był dla nich „przestrzenią podejmowania intelektualnego ryzyka i krytycznej refleksji, tak potrzebnej w świecie, ogarniętym falą dezinformacji i demagogii”. Zwracając się do Gości Uniwersytetu w imieniu nowych władz złożył deklarację woli jak najlepszej współpracy i korzystania z bezcennych doświadczeń przedstawicieli instytucji lokalnych i regionalnych. Na zakończenie złożył społeczności akademickiej życzenia: „Wszystkim gościom i całej społeczności akademickiej życzę zdrowia. Bądźmy rozważni, stosujmy się do zaleceń sanitarnych i dbajmy o siebie nawzajem. Jednocześnie nie tracąc zapału i wiary we własne możliwości”.

Zgodnie z akademickim zwyczajem i ceremoniałem JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina dokonał immatrykulacji studentów I roku, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i  nałożyli tradycyjne, studenckie czapki. W imieniu starszych koleżanek i kolegów powitała ich Przewodnicząca Parlamentu Studentów Pani Martyna Kwiatkowska, zachęcając do aktywnego studiowania i uczestnictwa w studenckim ruchu naukowym.

Wykład inauguracyjny „Pandemia w sztuce” wygłosił dr hab. Mikołąj Bieluga, prof. uczelni.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością inaugurację byli Jego Ekscelencja ordynariusz Diecezji Siedleckiej ks. Biskup Kazimierza Gurda oraz Jego Ekscelencja biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej ks. biskup Grzegorz Suchodolski, Poseł na Sejm Pana Krzysztof Tchórzewski, Pan Robert Szczepanik Wiceprezydent Miasta Siedlce, Pan Henryk Brodowski  Wójt Gminy Siedlce, Pani Małgorzata Cepek – Wicestarosta Powiatu Siedleckiego, Pan Marek Gorzała – Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego, Pan Andrzej Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Marcin Kulicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach, Pan Dariusz Zacharczuk – Przewodniczącego Rady Uczelni, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół UPH: Pan Stanisław Cieniuch i Pan Mirosław Greluk, przedstawiciele służb mundurowych: mł. insp. Andrzej Dziewulski, Komendant Miejski Policji w Siedlcach, ppłk. Marek Suwiński Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, st. bryg. Andrzej Celiński, Komendant Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygady Artur Jakubczyk, zastępca dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Gen. Broni Tadeusza Buka, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: Jego Magnificencja Rektor Seminarium Duchownego w Siedlcach, ks. kanonik dr Piotr Paćkowski, dr hab. Anna Odrowąż – Coates, Prorektor ds. rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz  dr hab. Jarosław Gołębiewski.

Podczas ceremonii, życzenia pomyślnego roku akademickiego nowym władzom i całej społeczności Uniwersytetu złożyli : poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Tchórzewski,  Pan Robert Szczepanik Wiceprezydent Miasta Siedlce i Pani Małgorzata Cepek – Wicestarosta Powiatu Siedleckiego.

W przeddzień uroczystości, 30 września br. odbyła się Msza Św. w katedrze siedleckiej, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Gurda, ordynariusz diecezji siedleckie w intencji pracowników i studentów Uniwersytetu.  

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!

Fotogaleria

baner ksztalcenie online

baner ksztalcenie online

Projekty realizowane w UPH

Ogłoszenia

Kalendarz wydarzeń


Kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Najbliższe wydarzenia

22 kwietnia: Wykład otwarty dra Dariusa von Güttnera pt. „Monarchia francuska u progu rewolucji. Przyczyny upadku starego porządku”
23 kwietnia: IX Ogólnopolskie Warsztaty IX Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie
29 kwietnia: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty sytuacji epidemiologicznej w Polsce
12 maja: V Międzywydziałowe Igrzyska Kariery (online)
10 czerwca: Konferencja naukowa online "Świat ukryty w archiwach"
20 września: XIX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości”

Nasze propozycje

Na skróty