Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powstała w 1969 r. Jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym.

Gmach Biblioteki Głównej
Wejście Biblioteki Głównej

Biblioteka posiada własną witrynę internetową (odnośnik poniżej).

ODNOŚNIK DO WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ
Przejdź na stronę internetową Biblioteki Głównej WWW
Przejdź do katalogu on-line WWWBiblioteka Główna nocą
Biblioteka Główna nocą

Biblioteka Główna jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Udostępnia także zbiory mieszkańcom Siedlec i regionu.

Czytelnia Ogólna Biblioteki Głównej
Oddział Informacji Naukowej

Swoją misję biblioteka realizuje poprzez:
  • gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej, zgodnie z profilem naukowym i programem dydaktycznym Uczelni;
  • organizowanie i doskonalenie dostępu do swoich zbiorów, również poprzez sieć internetową;
  • kształcenie odbiorców informacji elektronicznej;
  • podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników (kursy, szkolenia, konferencje);
  • popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku uczelnianym i regionalnym;
  • ochronę zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza zbiorów specjalnych.
Czytelnia Wydawnictw Ciągłych
Misja biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej.

Zbiory Biblioteki mają uniwersalny zakres tematyczny. Gromadzone są niezbędne do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego rodzaje zbiorów. Są to książki, czasopisma, wydawnictwa informacyjne, komputerowe bazy danych, zbiory specjalne (normy, płyty analogowe i CD, kasety VHS, wydawnictwa "drugiego obiegu" etc.)

System zarządzania biblioteką umożliwia przeglądanie zbiorów on-line oraz internetową rezerwację książek, dzięki czemu studenci mogą uzyskać informację o dostępności książek z dowolnego miejsca na Świecie, gdzie znajduje się dostęp do Internetu.

Oprócz Biblioteki Głównej funkcjonują cztery biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Działają one na zasadach czytelni - zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu.

Kabiny Pracy Indywidualnej
Stanowiska z terminalami

Przystosowanie Biblioteki Głównej dla osób niepełnosprawnych

Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne są w pełni przystosowane dla czytelników z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych, niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo). Rozwiązania architektoniczne, meble biblioteczne oraz sprzęt i programy umożliwiają niepełnosprawnym korzystanie ze zbiorów.

W Bibliotece Głównej funkcjonuje Czytelnia Zbiorów Specjalnych wyposażona w specjalistyczny sprzęt, wspomagający pracę czytelników z dysfunkcją wzroku.

Stanowisko w Czytelni Zbiorów Specjalnych

Dodatkowo studenci niepełnosprawni mają do dyspozycji szereg ułatwień np. obsługa poza kolejnością, pomoc przy wyszukiwaniu informacji katalogowych i bibliograficznych, możliwość wypożyczania książek przez osobę upoważnioną przez studenta w jego imieniu.

logo biblioteka abc

Biblioteka współtworzy Akademicką Bibliotekę Cyfrową, platformę cyfrową materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych. Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej stanowią książki, czasopisma,  specjalnie zaadaptowane na potrzeby czytelników niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami czytania wydawnictw drukowanych.