Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powstała w 1969 r. Jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym.

zdjęcie przedstawia budynek Biblioteki Głównej
Gmach Biblioteki Głównej
zdjęcie przedstawia budynek Biblioteki Głównej
Wejście Biblioteki Głównej

Biblioteka posiada własną witrynę internetową (odnośnik poniżej).

Tabela zawiera odnośniki do witryny zewnętrznej
ODNOŚNIK DO WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ
Przejdź na stronę internetową Biblioteki Głównej WWW
Przejdź do katalogu on-line WWWzdjęcie przedstawia budynek Biblioteki Głównej nocą
Biblioteka Główna nocą
zdjęcie przedstawia budynek Biblioteki Głównej nocą
Biblioteka Główna nocą

Biblioteka Główna jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Udostępnia także zbiory mieszkańcom Siedlec i regionu.

zdjęcie przedstawia czytelnię ogólną Biblioteki Głównej
Czytelnia Ogólna Biblioteki Głównej
zdjęcie przedstawia oddział informacji naukowej w Bibliotece Głownej
Oddział Informacji Naukowej

Swoją misję biblioteka realizuje poprzez:
  • gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej, zgodnie z profilem naukowym i programem dydaktycznym Uczelni;
  • organizowanie i doskonalenie dostępu do swoich zbiorów, również poprzez sieć internetową;
  • kształcenie odbiorców informacji elektronicznej;
  • podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników (kursy, szkolenia, konferencje);
  • popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku uczelnianym i regionalnym;
  • ochronę zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza zbiorów specjalnych.
zdjęcie przedstawia czytelnię wydawnictw ciągłych w Bibliotece Głównej
Czytelnia Wydawnictw Ciągłych
Misja biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej.

Zbiory Biblioteki mają uniwersalny zakres tematyczny. Gromadzone są niezbędne do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego rodzaje zbiorów. Są to książki, czasopisma, wydawnictwa informacyjne, komputerowe bazy danych, zbiory specjalne (normy, płyty analogowe i CD, kasety VHS, wydawnictwa "drugiego obiegu" etc.)

System zarządzania biblioteką umożliwia przeglądanie zbiorów on-line oraz internetową rezerwację książek, dzięki czemu studenci mogą uzyskać informację o dostępności książek z dowolnego miejsca na Świecie, gdzie znajduje się dostęp do Internetu.

zdjęcie przedstawia kabiny pracy indywidualnej w Bibliotece Głównej
Kabiny Pracy Indywidualnej
zdjęcie przedstawia stanowiska z terminalami w Bibliotece Głównej
Stanowiska z terminalami

Przystosowanie Biblioteki Głównej dla osób niepełnosprawnych

Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne są w pełni przystosowane dla czytelników z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych, niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo). Rozwiązania architektoniczne, meble biblioteczne oraz sprzęt i programy umożliwiają niepełnosprawnym korzystanie ze zbiorów.

W Bibliotece Głównej funkcjonuje Czytelnia Zbiorów Specjalnych wyposażona w specjalistyczny sprzęt, wspomagający pracę czytelników z dysfunkcją wzroku.

zdjęcie przedstawia stanowisko w czytelni zbiorów specjalnych w Bibliotece Głównej
Stanowisko w Czytelni Zbiorów Specjalnych

Dodatkowo studenci niepełnosprawni mają do dyspozycji szereg ułatwień np. obsługa poza kolejnością, pomoc przy wyszukiwaniu informacji katalogowych i bibliograficznych, możliwość wypożyczania książek przez osobę upoważnioną przez studenta w jego imieniu.

na zdjęciu widnieje logotyp Akademickiej Biblioteki Cyfrowej
Biblioteka współtworzy Akademicką Bibliotekę Cyfrową, platformę cyfrową materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych. Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej stanowią książki, czasopisma,  specjalnie zaadaptowane na potrzeby czytelników niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami czytania wydawnictw drukowanych.