Dane adresowe

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643-11-31
e-mail:

Pracownicy

kustosz: mgr Jolanta Kuć, mgr Elżbieta Zienkiewicz


Profil zbiorów: informatyka, matematyka, fizyka, chemia.

Księgozbiór liczy około 10280 woluminów książek. Biblioteka udostępnia również czasopisma krajowe i zagraniczne. Czytelnicy mają do dyspozycji 24 miejsca pracy. Dodatkowo Biblioteka wyposażona jest w 6 komputerów z dostępem do sieci, przeznaczonych do korzystania z katalogu komputerowego (OPAC), baz danych i czasopism on-line.