Dane adresowe

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643-12-43
e-mail:

Pracownicy

starszy bibliotekarz: mgr inż. Ewa Barańska

Profil zbiorów: nauki biologiczne, rolnicze, zootechniczne oraz dietetyka, turystyka i rekreacja.

Biblioteka posiada zbiory w liczbie około 1800 woluminów książek. Udostępnia też bieżące numery czasopism krajowych. Zasoby czasopism z lat poprzednich dostępne są w Czytelni Wydawnictw Ciągłych BG. Biblioteka oferuje czytelnikom 5 miejsca pracy, w tym 3 stanowiska komputerowe z dostępem do sieci, przeznaczone do korzystania z katalogu komputerowego (OPAC), baz danych i czasopism on-line.