Uniwersytet

22 września 2023 r.  w Galerii „Przy Bramie” na ul. Grodzkiej 36 w Lublinie odbyło się otwarcie wystawy pt. "Last Minute", podczas której zostały zaprezentowane prace artystów i nauczycieli akademickich Pracowni Sztuki UPH: Joanna AMBROZ, Mikołaj BIELUGA, Michał GARDZIŃSKI, Weronika MARSZALEWSKA, Agnieszka MAZEK, Aleksandra MAZURKIEWICZ, Robert MIROŃCZUK, Tomasz NOWAK, Aleksandra RYKAŁA, Marcin SUTRYK, Robert SZYMANI, Maciej TOŁWIŃSKI i Anna Karolina ZWONIARSKA

Kuratorem jest dr hab. Mikołaj Bieluga, prof. uczelni z Wydziału Nauk Humanistycznych.      
                                                          

Artyści Pracowni Sztuki bazując na doświadczeniu indywidualnym i historycznym, na przekór prądom głoszącym śmierć sztuki, starają się swoją twórczością wypełnić pozostałą przestrzeń, nadając sens istnieniu artysty w społeczeństwie post-kulturowym.

Wernisaż zaszczycili swoją obecnością liczni goście m.in. profesor Irena Rolska z Instytutu Nauk o Sztuce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor Anna Perłowska-Weiser z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz profesor Dariusz Magier Dyrektor Instytutu Historii, Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wystawa potrwa do 11 października 2023 roku.

Gratulujemy artystom i zapraszamy na wystawę.

                                                                        

26-27 września 2023 r. odbyła się kolejna, ósma edycja warsztatów z okazji Europejskiego Dnia Języków zorganizowanych przez Centrum Języków Obcych (mgr Agnieszka Laszuk, mgr Joanna Madej-Borychowska). Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Tegoroczne Warsztaty cieszyły się wyjątkową popularnością. Do udziału zgłosiło się ponad siedmiuset uczestników (grup uczniów szkół średnich wraz z nauczycielami), z czego około 500 osób wzięło udział w warsztatach stacjonarnych. W tym roku mieliśmy przyjemność gościć uczniów z Siedlec, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Garwolina, Rudki oraz Sokołowa Podlaskiego. Zdalnie łączyły się klasy z Siedlec, Łukowa, Sokołowa Podlaskiego oraz Ciechanowa.

Warsztaty otworzyła Pani mgr Agnieszka Laszuk, Kierownik Centrum Języków Obcych, która powitała uczestników. Warsztaty stacjonarne z języka angielskiego poprowadziły: mgr Agnieszka Laszuk, mgr Joanna Madej-Borychowska oraz mgr Agnieszka Wróbel. Drugiego dnia odbyły się wystąpienia online prowadzone przez dr Ewę Borkowską oraz dr Sylwię Grądzielewską. Omawiane zagadnienia dotyczyły wybranych zagadnień dotyczących języka angielskiego i rosyjskiego oraz kultury tych obszarów językowych.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom i zapraszamy na kolejne – IX Warsztaty za rok!


29 września br. "Siedlecka Piwnica” zagrała dla Martynki" .

Z inicjatywy absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w Klubie Studenckim PeHa odbył się wyjątkowy koncert charytatywny.

Uczestnicy wydarzenia poprzez muzykę, wyrazili solidarność i wsparcie dla małej Martynki, która walczy z mózgowym porażeniem dziecięcym. Podczas koncertu zbierano fundusze na zakup ortez, które są  niezbędne w rehabilitacji tej dzielnej dziewczynki.

Dziewięcioletnia Martynka pochodzi z Kownacisk i ma niedowład czterokończynowy, musi być regularnie poddawana operacyjnemu drenażowi komorowo-przedsionkowemu.  Dziewczynka nie siedzi i nie chodzi samodzielnie. Wymaga stałej rehabilitacji i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Najpilniejszą potrzebą są właśnie ortezy i każda wrzucona do puszki złotówka będzie wielkim wsparciem dla mamy Martynki.

Na scenie zaprezentowali się nasi absolwenci,  znani z zaangażowania w siedlecką kulturę studencką m.in. Tomasz Hapunowicz, Dorota Kaczorek, Robert Protasewicz, Maciej Turkowski, Wojciech Urban, Tomasz Salach, Adam Świć, Paweł Skolimowski, Marek Jakubiak.

Nie zabrakło sentymentalnego występu Tadeusza Goca, wieloletniego kierownika Uczelnianego Ośrodka Kultury.

Koncert poprowadził Tomasz Hapunowicz, laureat licznych konkursów piosenki studenckiej i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół UPH.

Swoją obecnością zaszczyciła nas mała Martynka Kachniarz z mamą Eweliną.

W wydarzeniu wzięło udział liczne grono miłośników muzyki, absolwentów, pracowników i studentów, a także mieszkańców miasta m.in. prof. Mirosław Minkina - Rektor UPH, dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą,  dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka - Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, przedstawiciele władz samorządowych Henryk Niedziółka - Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce: Maciej Nowak i Robert Chojecki.

„Siedlecka Piwnica”, którą założył w 2001 roku Tomasz Hapunowicz znów zagrała i poruszyła serca widowni. W przeszłości nawiązywała do krakowskiej Piwnicy pod Baranami, stając się  ważnym ośrodkiem kulturotwórczym i otwartym dla artystów, którzy mogli realizować różnorodne projekty w gościnnej przestrzeni piwnic klubowych PeHa.

Dzisiejszego wieczoru Siedlecka Piwnica stała się miejscem wyrażenia nadziei i przekonania, że warto pomagać. Udało nam się uzbierać 2 659,31 zł.


do kalendarza

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 7 września 2023 roku nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Panu dr. hab. Kryspinowi Miturze z Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Profesor Kryspin Mitura w 2002 roku ukończył studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, odznaczony dyplomem honorowym Rektora Uczelni i listem gratulacyjnym Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej za wybitne wyniki osiągnięte w czasie nauki akademickiej.

Od 2003 roku pracownik Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Siedlcach, a od 2016 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału. Od 2018 roku zatrudniony na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2006 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej dotyczył nowoczesnych metod leczenia przepuklin pachwinowych i został opracowany na podstawie własnych badań naukowych. W 2019 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii ściany jamy brzusznej. W 2010 roku uzyskał certyfikat endoskopii diagnostycznej i zabiegowej Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W 2023 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda w zaawansowanym programie Surgical Leadership (Harvard Medical School w Boston, Massachusettes w USA).

Autor ponad 250 doniesień i prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach zjazdowych krajowych i międzynarodowych, i podręcznikach medycznych.

Promotor i recenzent przewodów doktorskich, prac magisterskich i licencjackich. Kierownik specjalizacji lekarzy w dziedzinie chirurgii ogólnej. Recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych licznych konferencji i sympozjów naukowych w Polsce.

Inicjator i współtwórca Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce (2009r.) Ekspert do opracowania standardu leczenia przepuklin w Polsce w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Twórca kilkudziesięciu filmów dydaktycznych z leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych. W 2019 r. utworzył internetowy portal szkoleniowy dla chirurgów na temat leczenia przepuklin – Herniacademia. Aktywnie uczestniczy we wprowadzaniu w Polsce nowych technik operacji przepuklin pachwinowych i brzusznych, przede wszystkim technikami małoinwazyjnymi.

Członek wielu towarzystw naukowych, między innymi – Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Wideochirurgii TChP, Sekcji Przepuklin TChP, Sekcji Endoskopowej TChP, Polskiego Klubu Przepuklinowego, European Hernia Society (EHS), European Association of Endoscopic Surgery (EAES), International Hernia Collaboration (IHC), Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), International Society of Surgeons (ISS), a w 2020 roku został przyjęty jako czwarty chirurg w Polsce do prestiżowego stowarzyszenia chirurgów - American College of Surgeons.

Od 2014 r. pięciokrotnie współorganizował i uczestniczył w humanitarnych misjach medycznych do Ghany i Tanzanii w Afryce, wykonując liczne operacje z zakresu chirurgii ogólnej (głównie przepukliny pachwinowe w znieczuleniu miejscowym), dostarczając jednocześnie na te potrzeby cały niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Laureat licznych nagród i wyróżnień m.in. Wyróżnienia Kapituły Honorowego Dyplomu im. Prof. B. Szareckiego za dorobek naukowo-badawczy, Srebrnego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz ochrony zdrowia, Nagrody głównej Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych - Hernia Show, Medalu "Pro Masovia", nadawanego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, Wyróżnienia Prezesa Sekcji Wideochirurgii TChP za wkład pracy w rozwój chirurgii małoinwazyjnej w PolsceNagrody,  Gimbernata podczas Kongresu American Hernia Society (AHS) w Austin, TX, USA za najlepsze międzynarodowe doniesienie naukowe, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody im. Ludwika Rajchmana I stopnia za osiągnięcia naukowe, za cykl 5 publikacji oryginalnych poświęconych serologicznej diagnostyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz ocenie odpowiedzi humoralnej na szczepienie w kierunku COVID-19. Nagroda została przyznana przez Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

W 2021 r. Jako pierwszy chirurg w Polsce ze specjalizacją w herniologii (leczenie przepuklin brzusznych) otrzymał honorowe przyznanie specjalizacji szczegółowej UEMS w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej powłok brzusznych (FEBS AWS).

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy nominacji!