Uniwersytet

plakat promujący szczepienia przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo,

Rok akademicki 2020/2021 dobiega końca. Był to czas nowych doświadczeń i wyzwań z zakresu życia akademickiego, jak również weryfikacji naszej dojrzałości społecznej. Tematem, który zdominował dyskusje zapewne nie tylko w mediach, ale także rozmowy w gronie rodzinnym i środowisku uczelni to problemy związane z chorobą COVID 19 i szczepieniami mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeniu wirusowemu Sars-Cov-2. Cieszymy się z powodu spadku liczby zakażeń i zgonów z powodu COVID 19. Rozpoczynają się wakacje. Luzowane są obostrzenia związane z pandemią. Pamiętajmy jednak o dramacie zachorowań i zgonów jakiego byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach.

Według współczesnej wiedzy medycznej opartej na faktach (EBM Evidence Based Medicine) szczepienia są jedną z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania zachorowaniu na chorobę zakaźną. Niestety, pomimo dostępności szczepionek w Polsce odsetek osób zaszczepionych dwoma dawkami oscyluje wokół 30%. Do chwili obecnej zmarło już z powodu COVID 19 prawie 75 tysięcy Polaków. Ponieważ nie wiemy jaki odsetek polskiej populacji przechorował bezobjawowo COVID 19 - czyli też nabył w jakimś stopniu odporność - istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo rozwinięcia się na jesieni bieżącego roku kolejnej fali pandemii.

Obecnie nadarza się ogromna szansa na powrót do normalnego funkcjonowania naszej uczelni, co wiąże się z przywróceniem stacjonarnej formy kształcenia. Aby to jednak nastąpiło, jedyną i sprawdzoną na całym świecie drogą do uzyskania pełnej funkcjonalności uczelni jest kontynuacja szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 przez osoby, które dotychczas jeszcze nie zdecydowały się na ten krok.

Pragnę podkreślić, że znaczna cześć naszej społeczności akademickiej, w tym większość pracowników uczelni jest już zaszczepiona przeciwko Covid-19, co sprawia, że z większym zaufaniem i bezpiecznie możemy uruchamiać stacjonarne formy kształcenia oraz zezwalać na realizację kolejnych inicjatyw życia studenckiego w naszej uczelni.

Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności ciężkie powikłania infekcji Sars-Cov - 2, ze zgonem włącznie, będą dotyczyły najstarszej części populacji, czyli naszych rodziców i dziadków.

REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni

Treść apelu władz UPH w formacie pdf