Uniwersytet

podpisanie porozumienia o patronacie UPH nad Zespołem Szkół w Stoczku Łukowskim

JM Rektor prof. dr hab. Mirosława Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Mokicka, w obecności Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski Marcina Sentkiewicza, podpisali porozumienie o objęciu patronatem Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim przez UPH. W ramach porozumienia uczniowie Zespołu Szkół będą mieć możliwość m.in. odbywania zajęć w pracowniach, uczestniczenia w seminariach, konferencjach, warsztatach organizowanych przez nasz Uniwersytet.