Uniwersytet

DSC05924

25 czerwca w ogrodzie Rektoratu Uniwersytetu, JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i Komendant Miejski Policji w Siedlcach mł. insp. Andrzej Dziewulski podpisali porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Komendą Miejską Policji w Siedlcach. W uroczystości wzięli udział Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni oraz dr hab. Norbert Malec, prof. uczelni (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie) - koordynator porozumienia ze strony UPH. Umowa będzie realizowana przez Wydział Nauk Społecznych.

Umowa ma na celu podnoszenie jakości kształcenia i popularyzację osiągnięć nauki. 

W ramach współpracy policjanci będą mieli możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Uniwersytet przedsięwzięciach naukowych i wykładach w zakresie strategii bezpieczeństwa i obszarów zagrożenia przestępczością w Polsce. Studenci wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Komendy i będą mogli odbywać staże oraz praktyki studenckie.