zdjęcie promujące kierunek studiów pedagogika specjalna
ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ NA:
fb logo 2 instagram logo snapchat logo youtube logo

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

logo eng

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
  • Studia trwają 5 lat
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister)

STUDIA II STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 2 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Po studiach uzyskasz  kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności:

 - W zakresie socjoterapii uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych (np. szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej) w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach, realizujących zadania pomocowo-terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin.

- W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (specjalista w zakresie wczesnego wspomagania w przedszkolach, żłobkach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach specjalnych).


PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW - zdjęcie

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA


Wydział Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce