agrolesnictwo
ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ NA:
fb logo 2 instagram logo snapchat logo youtube logo

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
  • Studia trwają 3,5 roku
    (uzyskany tytuł zawodowy: inżynier)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Studia I-stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna przygotowują absolwenta do podejmowania działań w zakresie szeroko rozumianej produkcji bioenergetycznej, racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony.

Absolwent posiada aktualną wiedzę dotyczącą źródeł energii odnawialnej oraz ochrony środowiska przyrodniczego w zakresie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych ze środowiskiem przyrodniczym:

  • w administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
  • organach inspekcji ochrony środowiska,
  • firmach poszukujących specjalistów łączących wiedzę rolniczą z przyrodniczą.

Realizowane w trakcie studiów praktyki uwzględniają udział pracodawców w rozwijaniu Jego kompetencji zawodowych.

Po studia inżynierskich I stopnia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich II stopnia.

Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.


PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW - zdjęcie

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA - zdjęcie

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce