agrolesnictwo
ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ NA:
fb logo 2 instagram logo snapchat logo youtube logo

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
  • Studia trwają 5 lat
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Studia 5-letnie jednolite magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w organach władzy publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych, na stanowiskach wymagających posiadania wiedzy prawniczej, przygotowują również do podejmowania działalności gospodarczej i obsługi prawnej podmiotów prywatnych oraz pełnienia funkcji w życiu publicznym.

W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu nauk prawnych, umiejętności praktyczne stosowania norm prawnych, identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych z wykorzystaniem narzędzi zgodnych z regułami sztuki prawniczej, w tym dorobku doktryny i orzecznictwa. Studia na kierunku prawo kształcą w zakresie zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego, uczą hierarchizowania możliwych rozwiązań i skutków oraz podejmowania decyzji.

Absolwent kierunku prawo nabędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do ubiegania się o przyjęcie na aplikację prawniczą (sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, notarialną lub komorniczą).

Studia na kierunku prawo realizowane są jako profil praktyczny, dlatego student w ramach studiów zrealizuje łącznie 6 miesięcy praktyk w wymiarze 960 godzin w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, jednostkach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w których strukturze występuje dział kadr lub dział prawny.

Po ukończeniu kształcenia w semestrze szóstym student dokonuje wyboru jednego spośród trzech ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduły fakultatywne obejmują grupy przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji zawodowych.


PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW - zdjęcie

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA - zdjęcie

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce