Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

  I etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 07.05.– 08.07.2019 do godz. 20.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 08.07.2019
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią 10.07.2019, godz. 9.00
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK: 12.07.2019
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:
Uwaga kandydacie! Jeżeli na swoim koncie zobaczysz informację, że zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia – złóż wymagane dokumenty w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata.
12.07.2019, godz. 14.00
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 13 – 20.07.2019
Ogłoszenie  wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 29.07.2019, godz. 14.00


Terminarz kolejnych etapów rekrutacji zostanie ogłoszony 08 lipca 2019 r.

 

Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

  I etap II etap III etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 07.05.– 20.07.2019
do godz. 16.00
22.07.-20.08.2019
do godz. 16.00
21.08. - 25.09.2019
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 20.07.2019 20.08.2019 25.09.2019
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 13 –20.07.2019 01 - 20.08.2019 01 – 25.09.2019
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 23.07.2019
godz. 10.00
22.08.2019
godz. 9.00;
WH* – godz. 10.00
26.09.2019
godz. 9.00;
WH* – godz. 10.00
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK: 26.07.2019 27.08.2019 30.09.2019
Ogłoszenie  wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 29.07.2019
godz. 14.00
28.08.2019
godz. 14.00
30.09.2019
godz. 14.00

* WH – Wydział Humanistyczny