Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Tabela zawiera terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
Etap rekrutacjiTermin
Rejestracja elektroniczna w IRK 1.04. - 9.07.2021 
do godz. 20.00            
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej 9.07.2021
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią 13.07.2021
godz. 9.00
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK 15.07.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 16.07.2021
godz. 14.00
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 17 - 24.07. 2021
- w przypadku kandydatów z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (IB): 20.05. - 9.07.2021
do godz. 15.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia 30.07. 2021
godz. 14.00

Terminarz następnych etapów rekrutacji zostanie ogłoszony 9 lipca 2021 r.

Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

Tabela zawiera terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 1.04. - 24.07.2021
do godz. 16.00
26.07. - 24.08.2021
do godz. 15.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 24.07.2021 24.08.2021 23.09.2021
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 17-24.07.2021 2-24.08.2021 6-23.09.2021
- w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym 20.05. - 24.07.2021
do godz. 15.00
26.07. - 24.08.2021
do godz. 15.00
25.08. - 23.09.2021
do godz. 15.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 27.07.2021
godz. 10.00
27.08.2021
godz. 10.00
27.09.2021
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 30.07.2021
godz. 14.00
3.09.2021
godz. 14.00
30.09.2021
godz. 14.00