Regulamin Szkoły Doktorskiej

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Opis programu kształcenia

Regulamin praktyk

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH na rok akademicki 2019/2020


Druki do wypełnienia:


Druk Plik
Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Plik DOC
Kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej Plik DOC

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Termin składania dokumentów:

19 sierpnia - 6 września 2019 r.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sekretariat SZKOŁY DOKTORSKIEJ UPH w Siedlcach


Wydział Humanistyczny, ul. Żytnia 39,  08-110 Siedlce pok. 1.56

Kontakt

tel. 25 643 18 16

e-mail:

Rozmowa  kwalifikacyjna:

12-13 września 2019 r.

Ogłoszenie wyników:

ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej na stronie internetowej UPH w zakładce KANDYDACI -> Szkoła Doktorska w terminie 27 września 2019 r.