Zarządzenie Nr 81/2020 Rektora UPH z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do laboratoriów oraz zmiany organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF

STUDIA STACJONARNE

Semestr zimowy: 01.10.2019 r. – 21.02.2020 r.:


Organizacja zajęć Termin
Inauguracja roku akademickiego: 01.10.2019 r.
zajęcia dydaktyczne: 01.10.2019 r. – 22.12.2019 r.
07.01.2020 r. - 02.02.2020 r. (dotyczy kierunku pielęgniarstwo 7 semestralne)
07.01.2020 r. – 31.01.2020 r.
07.01.2020 r. – 19.01.2020 r.1 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika)
sesja egzaminacyjna: 03.02.2020 r. – 16.02.2020 r.
20.01.2020 r. – 02.02.2020 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika)
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.11.2019 r.
11.11.2019 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2019 r.
03.11.2019 r.
przerwa świąteczna 23.12.2019 r. - 06.01.2020 r.
przerwa międzysemestralna 17.02.2020 r. - 21.02.2020 r.


Semestr letni: 22.02.2020 r. – 30.09.2020 r.:

Organizacja zajęć Termin
zajęcia dydaktyczne: 22.02.2020 r. – 07.04.2020 r.
15.04.2020 r. – 21.06.2020 r.
sesja egzaminacyjna: 22.06.2020 r. – 05.07.2020 r.
01.09.2020 r. – 11.09.2020 r
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.05.2020 r.
03.05.2020 r.
31.05.2020 r.
11.06.2020 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05.2020 r.
30.05.2020 r.
12.06.2020 r.
przerwa świąteczna 08.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
Święto Uniwersytetu: 20.05.2020 r.

1 Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów:

  • w dniu 29 i 30 stycznia 2020 r. (środa i czwartek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu obowiązującego w poniedziałek.
  • w dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu obowiązującego w czwartek.
  • w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) zajęcia odbywają się według rozkładu obowiązującego w piątek.
  • w dniach 01 października 2019 r. (wtorek) oraz 20 maja 2020 r. (środa) – nie są realizowane zajęcia dydaktyczne.

 Semestr zimowy: 01.10.2018 r. – 17.02.2019 r.:


Organizacja zajęć Termin
Inauguracja roku akademickiego: 03.10.2018 r.
Zajęcia dydaktyczne: 01.10.2018 r. – 21.12.2018 r.
03.01.2019 r. – 29.01.2019 r.2
03.01.2019 r. – 14.01.2019 r.1 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności)
Sesja egzaminacyjna: 30.01. 2019 r. – 17.02.2019 r.
15.01.2019 r. – 01.02.2019 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: : informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.11.2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2018 r.
02.01.2019 r.
dzień wolny na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2117) 12.11.2018 r. 2


Semestr letni: 18.02.2019 r. – 30.09.2019 r.:

Organizacja zajęć Termin
Zajęcia dydaktyczne: 18.02.2019 r. – 17.04.2019 r.
24.04.2019 r. – 12.06.2019 r.
Sesja egzaminacyjna: 13.06.2019 r. – 28.06.2019 r.
02.09.2019 r. – 13.09.2019 r
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90): 01.05.2019 r.
03.05.2019 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 18.04.2019 r.
19.04.2019 r.
23.04.2019 r.
02.05.2019 r.
Święto Uniwersytetu: 15.05.2019 r.
Jackonalia *: 07.06.2019 r.


* - w tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem

1 Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów:

  • w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu obowiązującego w środę.2
  • w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu obowiązującego w czwartek 
  • w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) zajęcia odbywają się według rozkładu obowiązującego w piątek.
  • w dniach 03 października 2018 r. (środa) oraz 15 maja 2019 r. – nie są realizowane zajęcia dydaktyczne.


2 Zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 110 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającym Zarządzenie nr 52/2018 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

STUDIA STACJONARNE 

SEMESTR ZIMOWY  01.10.2020 r. – 19.02.2021 r.:


Organizacja zajęć Terminy
Inauguracja roku akademickiego: 01.10.2020 r.
zajęcia dydaktyczne: 02.10.2020 r. – 22.12.2020 r.
19.10.2020 r. – 22.12.2020 r. (dotyczy studentów pierwszych lat studiów)
04.01.2021 r. – 01.02.2021 r.
04.01.2021 r. – 19.01.2021 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika)
sesja egzaminacyjna: 02.02. 2021 r. – 14.02.2021 r.
20.01.2021 r. – 02.02.2021 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, gospodarka przestrzenna,  rolnictwo, zootechnika)
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.): 01.11.2020 r.,
11.11.2020 r.
06.01.2021 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 30.10.2020 r.
31.10.2020 r.
02.11.2020 r.
przerwa świąteczna: 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.
przerwa międzysemestralna: 15.02.2021 r. – 19.02.2021 r.

1 Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 19 października 2020 r. Dziekani Wydziałów zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów.

2 Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów dla studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich (7 semestr).


W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w dniach 26 stycznia 2021 r. (wtorek) oraz 01 lutego 2021 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego w środę.

SEMESTR LETNI  20.02.2021 r. – 30.09.2021 r.:

Organizacja zajęć Terminy
zajęcia dydaktyczne: 20.02.2021 r. – 31.03.2021 r.
07.04.2021 r. – 20.06.2021 r.
sesja egzaminacyjna: 21.06.2021 r. – 04.07.2021 r.
01.09.2021 r. – 12.09.2021 r.
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia         18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 90 ze zm.):
01.05.2021 r.
03.05.2021 r.
23.05.2021 r.
03.06.2021 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05.2021 r.
04.05.2021 r.
22.05.2021 r. 
04.06.2021 r.
przerwa świąteczna: 01.04. - 06.04.2021 r.  
Święto Uniwersytetu:
Jackonalia:
19.05.2021 r.
11.06.2021 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego w piątek.