Kandydaci

Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa aplikujący na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak cudzoziemcy, bez względu na posiadane uprawnienia.
Uwaga: KARTA POLAKA ani karta pobytu nie są równoznaczne z posiadaniem polskiego obywatelstwa!

Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w zakładce Opłaty za usługi edukacyjnecudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne).

Ogólne zasady rekrutacji
Rekrutacja odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Kandydat znajdzie tutaj katalog studiów i karty rejestracji na poszczególne kierunki. IRK jest platformą komunikacji pomiędzy uniwersytetem a kandydatem, gdzie przyszły student zapoznaje się z ważnymi komunikatami dotyczącymi przebiegu rekrutacji oraz sprawdza jej wyniki.

Terminy rekrutacji
Rekrutacja odbywa się w kilku turach określonych w terminarzu rekrutacji znajdującym się w zakładce Terminarz rekrutacji. W każdej turze przewidziany jest termin na egzamin wstępny na wybranych kierunkach (rozmowa), ogłoszenie wyników oraz składanie dokumentów.

Wpis na studia
Kandydat niebędący obywatelem polskim zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym dla cudzoziemców przy ul. Konarskiego 2, pokój 4 w Siedlcach