Składanie dokumentów, informacje o rekrutacji - Dział Organizacji Studiów, budynek Rektoratu przy ul. Konarskiego 2, pok. 4, tel. 025/643 19 23, 643 19 21, 643 19 24, 643 19 22, czynny codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godz. 8-15.

Terminarz rekrutacji dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi

  • Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne):
    I etap II etap III etap
1. Rejestracja elektroniczna w IRK: 07.05.–08.07.2019
do godz. 16.00
09.07.-20.08.2019
do godz. 16.00
  21.08.-25.09.2019
do godz. 16.00
2. Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 01.06.–08.07.2019 09.07.-20.08.2019 21.08.-25.09.2019
3. Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:                                                                        08.07.2019 20.08.2019 25.09.2019
4. Egzamin z języka polskiego: 08.07.2019
godz. 10.00
20.08.2019
godz. 10.00
 
25.09.2019
godz. 10.00
5. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek logopedia z audiologią:   10.07.2019
godz. 9.00
22.08.2019
godz. 9.00
26.09.2019
godz. 9.00
      6. Ogłoszenie  wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 29.07.2019
godz. 14.00
28.08.2019
godz. 14.00
30.09.2019
godz. 14.00


  • Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
   I etap II etap III etap
 1. Rejestracja elektroniczna w IRK: 07.05.– 20.07.2019
do godz. 16.00
22.07.-20.08.2019
do godz. 16.00
21.08. - 25.09.2019
do godz. 16.00
  2. Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:                        20.07.2019 20.08.2019 25.09.2019
3. Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):                          01.06.– 20.07.2019 22.07.-20.08.2019 21.08. - 25.09.2019
4. Egzamin z języka polskiego:   20.07.2019
godz. 10.00
  20.08.2019
godz. 10.00
  25.09.2019
godz. 10.00
5. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 23.07.2019
godz. 10.00
  22.08.2019
godz. 9.00;
WH – godz. 10.00
  26.09.2019
godz. 9.00;
WH – godz. 10.00
6. Ogłoszenie  wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 29.07.2019
godz. 14.00
28.08.2019
godz. 14.00
30.09.2019
godz. 14.00