Tabela zawiera dokumenty prawne dotyczące rekrutacji
DokumentPlik  
Uchwała nr 49/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF
Uchwała nr 262/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 49/2020 Senatu UPH z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF
Uchwała nr 68/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023 Plik PDF
Uchwała nr 80/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów w latach akademickich 2023-2024 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 30 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego terminarza postępowania rekrutacyjnego oraz zasad prowadzenia rekrutacji elektronicznej w roku akademickim 2021/2022    Plik PDF
Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF
Zarządzenie nr 51/2020 Rektora UPH z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF
Zarządzenie nr 45/2021 Rektora UPH z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF
Zarządzenie nr 46/2021 Rektora UPH z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF
Zarządzenie nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach
Plik PDF
Uchwała nr 96/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Plik PDF
Uchwała nr 132/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.