DokumentPlik  
Uchwała nr 67/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Uchwała nr 72/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 67/2018 Senatu UPH z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Uchwała nr 68/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2018 roku  w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF
Zarządzenie Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach
Plik PDF
Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za świadczone przez UPH  usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Zarządzenie Nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Uchwała nr 31/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF
 - załącznik 1: regulamin potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF
Uchwała nr 3/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie agroleśnictwo Plik PDF
Uchwała nr 24/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie agroleśnictwo Plik PDF
Uchwała nr 28/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie biologia nauczycielska Plik PDF
Uchwała nr 72/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 67/2018 Senatu UPH z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.