I Integracyjna Uczelnia w Polsce zaprasza osoby z niepełnosprawnościami – studiuj u nas…

Zapewniamy między innymi: usługi Tłumaczy Języka Migowego na każdych zajęciach, usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, transport przystosowanym busem, zajęcia specjalistyczne, nowoczesną bazę dydaktyczną, przystosowane pokoje w Domach Studenta, pomoc materialną w formie wysokich stypendiów. Więcej informacji na stronie Centrum: ckiron.uph.edu.pl

Zadzwoń, napisz, przyjedź – warto! 

Zapraszamy.

Rekrutacja

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać informacje oraz pomoc w procesie rekrutacji na studia w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny: 25 643 17 39 lub mailowy: Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie Centrum: ckiron.uph.edu.pl    

Wymagane dokumenty

Osoby z niepełnosprawnością składają dodatkowo kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (do pobrania na stronie Centrum w zakładce: Kandydaci) oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Dokumenty te należy złożyć osobiście w Centrum przy ul. ks. J. Popiełuszki 9, I piętro, pokój 137, tel. 025/ 643 17 39.