I Integracyjna Uczelnia w Polsce zaprasza osoby z niepełnosprawnościami – studiuj u nas…

Zapewniamy między innymi: usługi Tłumaczy Języka Migowego na każdych zajęciach, usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, transport przystosowanym busem, zajęcia specjalistyczne, nowoczesną bazę dydaktyczną, przystosowane pokoje w Domach Studenta, pomoc materialną w formie wysokich stypendiów. Więcej informacji na stronie Centrum: ckiron.uph.edu.pl

Zadzwoń, napisz, przyjedź – warto! 

Zapraszamy.

Rekrutacja

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać informacje oraz pomoc w procesie rekrutacji na studia w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny: 25 643 17 39 lub mailowy:   Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie Centrum: ckiron.uph.edu.pl.

Wymagane dokumenty

Oprócz rejestracji w IRK, niepełnosprawni kandydaci na studia zobowiązani są ponadto do wypełnienia oraz złożenia w biurze Centrum Kwestionariusza osoby z niepełnosprawnością wraz z Kaluzulą informacyjną/Klauzulą zgody (do pobrania na stronie Centrum w zakładce: Kandydaci) i aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Ze względu na pandemię koronawirusa wymagane dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Centrum (ul. ks. J. Popiełuszki 9, I piętro, pokój 137) w godzinach dyżurów: poniedziałek 10:00 - 11:00, piątek 10:00 - 12:00, lub umówić się na dogodny termin.