Lp Etap rekrutacji Termin
 1. Rejestracja elektroniczna w IRK:  
  - studia stacjonarne: 15.01.– 16.02.2021 do godz. 16.00
  - studia niestacjonarne: 15.01.– 01.03.2021 do godz. 16.00
2. Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata:  
  - studia stacjonarne: 16.02.2021
  - studia niestacjonarne: 01.03.2021
3. Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):  
  - studia stacjonarne: 08.02.-16.02.2021
  - studia niestacjonarne: 08.02.- 01.03.2021
4. Ogłoszenie wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia:  
  - studia stacjonarne: 19.02.2021 godz. 14.00
- studia niestacjonarne: 04.03.2021  godz. 14.00

Terminarz rekrutacji określony jest przez zarządzenie Rektora UPH nr 187/2020.