UWAGA!

Dokumenty od kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70.

Punkt czynny jest od 1 lipca do 04 października 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, w soboty w godz. 9-13.


Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

  I etap II etap III etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 07.05.–08.07.2019
do godz. 20.00
09.07.-20.08.2019
do godz. 16.00
  21.08.-25.09.2019
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 08.07.2019 20.08.2019 25.09.2019
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią 10.07.2019
godz. 9.00
22.08.2019
godz. 9.00
26.09.2019
godz. 9.00
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK: 12.07.2019 27.08.2019 30.09.2019
       
Składanie dokumentów w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 13 –20.07.2019 01 -20.08.2019 01 – 25.09.2019
Ogłoszenie  wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 29.07.2019
godz. 14.00
28.08.2019
godz. 14.00
30.09.2019
godz. 14.00


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

  I etap II etap III etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 07.05.– 20.07.2019
do godz. 16.00
22.07.-20.08.2019
do godz. 16.00
21.08. - 25.09.2019
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 20.07.2019 20.08.2019 25.09.2019
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 13 –20.07.2019 01 - 20.08.2019 01 – 25.09.2019
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 23.07.2019
godz. 10.00
22.08.2019
godz. 9.00;
WH* – godz. 10.00
26.09.2019
godz. 9.00;
WH* – godz. 10.00
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK: 26.07.2019 27.08.2019 30.09.2019
Ogłoszenie  wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 29.07.2019
godz. 14.00
28.08.2019
godz. 14.00
30.09.2019
godz. 14.00

* WH – Wydział Humanistyczny