Kandydaci

Zdjęcie promujące kierunek studiów pedagogika

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 3 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli  w centrum Twoich zainteresowań jest drugi człowiek, będziesz świetnym pedagogiem.


Po ukończeniu studiów I stopnia
 uzyskasz podstawowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności:

- opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy w domach pomocy społecznej, hospicjach, domach spokojnej starości lub w środowiskowych domach samopomocy, jak również w prywatnych domach opieki, w charakterze asystenta osoby starszej (w jej środowisku domowym oraz instytucjach pomocy społecznej). Możesz także rozpocząć własną działalność w charakterze doradcy, asystenta osoby starszej w wymiarze organizacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i usługowym.

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami dotyczącymi rozwoju, opieki i wychowania oraz inicjowania i uczestnictwa w działaniach związanych z dostrzeganiem zaburzeń, próbą diagnozy i opieki pedagogicznej, a także organizowania działań edukacyjno-terapeutycznych. Będziesz też przygotowany do pracy w szkolnictwie jako pedagog, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach diagnozowania i udzielania pomocy.

- opiekun i wychowawca dziecka - uzyskasz przygotowanie pedagogiczne  do wykonywania zawodu: wychowawca i opiekun małego dziecka, będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach takich jak: żłobki, kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne) na stanowisku wychowawca małego dziecka, dzienny opiekun dziecięcy; placówki typu socjalizacyjnego (np. Domy Małego Dziecka, Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy; placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe - na stanowisku animatora dziecięcego.

- doradztwo zawodowe i personalne- uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego oraz doradcy personalnego w agencjach zatrudnienia, doradcy personalnego w Akademickich Biurach Karier, specjalisty do spraw szkoleń oraz specjalisty do spraw personalnych w działach kadr (rekrutacja, rozwój itp.). Będziesz mógł również podjąć pracę na stanowisku doradcy klienta, doradcy zawodowego, pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia  oraz doradcy kariery.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce