box wydzialy wh box wydzialy wnep
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 LOGISTYKA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (nowy profil)  ZARZĄDZANIE
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  (nowy kierunek)    
FILOLOGIA    
FILOLOGIA POLSKA    
HISTORIA    
KRYMINOLOGIA STOSOWANA    
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
   
PEDAGOGIKA    
PEDAGOGIKA SPECJALNA (nowy kierunek)    

box wydzialy wns

box wydzialy wp
CHEMIA ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ 
INFORMATYKA BIOLOGIA
INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH (nowy kierunek) BIOLOGIA SĄDOWA
MATEMATYKA DIETETYKA
    GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
    GOSPODARKA PRZESTRZENNA
    INŻYNIERIA EKOLOGICZNA (nowy kierunek)
    MENADŻER PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI (nowy kierunek)
    PIELĘGNIARSTWO (studia sześciosemestralne)
    PIELĘGNIARSTWO (studia siedmiosemestralne dla osób pracujących)
    RATOWNICTWO MEDYCZNE
    ROLNICTWO
    TURYSTYKA I REKREACJA
    ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ (nowy kierunek)
    ZOOTECHNIKA

Pozostałe informacje