box wydzialy wh box wydzialy wnep
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (nowy kierunek)  LOGISTYKA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH   ZARZĄDZANIE
FILOLOGIA    
FILOLOGIA POLSKA    
HISTORIA    
KRYMINOLOGIA STOSOWANA    
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ (nowy kierunek)    
PEDAGOGIKA    

box wydzialy wns

box wydzialy wp
CHEMIA ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ 
INFORMATYKA BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
MATEMATYKA BIOLOGIA
    BIOLOGIA SĄDOWA (nowy kierunek)
    DIETETYKA
    GASTRONOMIA I HOTELARSTWO (nowy kierunek)
    GOSPODARKA PRZESTRZENNA
    PIELĘGNIARSTWO (nowy kierunek)
    RATOWNICTWO MEDYCZNE
    ROLNICTWO
    TURYSTYKA I REKREACJA
    ZOOTECHNIKA

Pozostałe informacje