box wydzialy wh box wydzialy wnep
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
ZARZĄDZANIE
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  (nowy kierunek) LOGISTYKA
FILOLOGIA MANAGEMENT, STUDY IN ENGLISH NEW!  
FILOLOGIA POLSKA    
HISTORIA    
KRYMINOLOGIA (nowy kierunek)    
PEDAGOGIKA    
PEDAGOGIKA SPECJALNA (nowy kierunek)    
NATIONAL SECURITY, STUDY IN ENGLISH NEW!      

box wydzialy wns

box wydzialy wp
CHEMIA BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
INFORMATYKA BIOLOGIA
MATEMATYKA DIETETYKA
MATHEMATICS, STUDY IN ENGLISH NEW!   ROLNICTWO
    ZOOTECHNIKA

Pozostałe informacje