JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Ścisłych
Instytut Informatyki
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW
  • 1,5 roku (uzyskany tytuł: magister inżynier)
OFEROWANE SPECJALNOŚCI:
  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.

UWAGA:
 Aktualnie trwa rekrutacja zimowa na ten kierunek studiów. Terminy rekrutacji podane są tutaj oraz tutaj.