Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www:

Wydział Przyrodniczy
Instytut Biologii
08-110 Siedlce
ul. B. Prusa 14
tel.: 25 643-12-01, 25 643-12-31
e-mail:
www.ib.uph.edu.pl/studia/biologia/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów:
Dr Joanna Mitrus
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Studia są adresowane do nauczycieli pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje jak i zdobyć nowe kwalifikacje do nauczania przyrody.
Studia mają na celu:
  • przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych,
  • przekazanie wiedzy odnośnie nauczania treści dotyczących przyrody,
  • wyrobienie umiejętności planowania i wykonywania obserwacji i doświadczeń przyrodniczych,
  • przygotowanie do zastosowania wiedzy w praktyce.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Aktualizacja wiedzy z biologii i ochrony środowiska oraz podwyższenie kwalifikacji w zakresie nauczania biologii i ochrony środowiska.
Studia te dają pełne kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej klasach 4-6.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
3 semestry, ogółem: 390 godzin, w tym 85 godzin wykładów i 305 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.
Wysokość czesnego:
1550 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Ukończone studia I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie, posiadane kwalifikacje pedagogiczne.
Wymagane dokumenty:
  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (druk z programu IRK),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne.
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (sobota i niedziela).
Przedmioty realizowane w ramach programu studiów, to treści z zakresu: biologii, chemii fizyki i geografii, jak również przedmioty przygotowujące metodycznie nauczyciela do nauczania przyrody. Zwraca się szczególnie uwagę na nowe metody nauczania z uwzględnieniem takich jak: eksperyment i obserwacja, czy prace w terenie.