agrolesnictwo
ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ NA:
fb logo 2 instagram logo snapchat logo youtube logo

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
  • Studia trwają 5 lat
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister)
  • Kwalifikacja - wybierz dwa przedmioty zdawane na maturze spośród następujących: biologia, geografia, historia, język obcy,  język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

STUDIA II STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 2 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister)
  • Kwalifikacja - o przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Po studiach uzyskasz  kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności:

 - W zakresie socjoterapii uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych (np. szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej) w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach, realizujących zadania pomocowo-terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin.

- W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (specjalista w zakresie wczesnego wspomagania w przedszkolach, żłobkach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach specjalnych).

Rozmowy o studiowaniu pedagogiki specjalnej...


PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW - zdjęcie

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA - zdjęcie

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

Sprawdź nasze kierunki studiów