Wydział Nauk Humanistycznych
FILOLOGIA POLSKA
FILOLOGIA
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
HISTORIA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Wydział Nauk Społecznych
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
KRYMINOLOGIA STOSOWANA
PEDAGOGIKA
ADMINISTRACJA
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
CHEMIA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ
BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA
BIOLOGIA SĄDOWA

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach 
AGROLEŚNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
ROLNICTWO
ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ
ZOOTECHNIKA
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
DIETETYKA
GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
PIELĘGNIARSTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
TURYSTYKA I REKREACJA