JEDNOSTKA PROWADZĄCA:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Informatyki
 ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
 • 3,5 roku (uzyskany tytuł: inżynier)
OFEROWANE SPECJALNOŚCI / MODUŁY:
 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE:
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Biologicznych
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW
 • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)
 • profil ogólnoakademicki
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE:
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
 • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE:
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW
 • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)
OFEROWANE SPECJALNOŚCI / MODUŁY:
 • ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych,
 • obrona terytorialna kraju.
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE:
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
 • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE:
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
 • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)
OFEROWANE SPECJALNOŚCI / MODUŁY:
 • technologia kryminalistyczna
 • kryminologia środowiskowa
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE: