matematyka
ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ NA:
fb logo 2 instagram logo snapchat logo youtube logo

STUDIA I STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
 • Studia trwają 3 lata
  (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)
 • Kwalifikacja - wybierz dwa przedmioty zdawane na maturze spośród następujących: obowiązkowo matematyka, do wyboru fizyka, informatyka, język obcy

STUDIA II STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 • Studia trwają 2 lata
  (uzyskany tytuł zawodowy: magister)
 • Kwalifikacja - ocena z dyplomu dla absolwentów tego samego lub pokrewnych kierunków, albo rozmowa kwalifikacyjna

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli bezdyskusyjnie masz umysł ścisły, najlepiej odnajdziesz się na matematyce!

Co będziesz robił po studiach:
 • będziesz umiał wykorzystać liczne narzędzia informatyczne do swojej pracy,
 • możesz pracować jako aktuariusz, czy będziesz wyceniał wartości ryzykownych projektów finansowych i szacował ryzyka,
 • odnajdziesz się w ubezpieczeniach, firmach finansowych, inwestycyjnych, doradczych czy bankach,
 • możesz zajmować się analizą rynku, planowaniem finansowym, tworzeniem strategii,
 • albo będziesz pracować na giełdzie papierów wartościowych.
Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF, które od wielu lat działa w Instytucie Matematyki w roku 2019 zajęło
3. miejsce w Konkursie dla Kół Naukowych na uczestnictwo w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich w Stulecie PTM.

Corocznie odbywa się Szkoła Matematyki Poglądowej, organizowana przez Ośrodek Kultury Matematycznej. Podczas wydarzenia uczestnicy z różnych stron Polski dyskutują m.in. o oszustwach w dowodach wielkich twierdzeń, o tym, że niektóre błędy bywają pouczające, a także o statystyce, matematyce w naukach społecznych i o różnych oszustwach w fizyce oraz naukach przyrodniczych, a na deser o sztuczkach geometrycznych i karcianych.

W programie studiów licencjackich znajdują się 3-tygodniowe praktyki zawodowe, co pozwala na wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania narzędzi matematycznych w zagadnieniach finansowych, posługiwania się narzędziami informatycznymi do opracowania i prezentacji danych, budowania modeli eksploracji danych oraz stosowania ich do prognozowania wybranych procesów ekonomicznych, finansowych i społecznych oraz w nawiązaniu kontaktów zawodowych. Umiejętność zastosowania teoretycznej wiedzy matematycznej w praktyce zwiększa możliwości na rynku pracy.

Rozmowy o studiowaniu matematyki...


PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRZYDATNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW - zdjęcie

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA - zdjęcie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Matematyki
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce