Jeśli chcesz zarażać swoją pasją innych, zostań nauczycielem biologii!
  • zdobędziesz umiejętności w posługiwaniu się technikami laboratoryjnymi i analitycznymi do pracy w terenie,
  • będziesz umiał planować badania biologiczne,
  • zdobędziesz wiedzę z zakresu botaniki, zoologii, biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu, co wykorzystasz w swojej pracy zawodowej,
  • będziesz umiał udzielać pierwszej pomocy.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Biologicznych
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW
  • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE: