Jeśli pasjonuje Cię rozwiązywanie biologicznych zagadek, to jest kierunek dla Ciebie!

Będziesz miał ugruntowaną wiedzę ogólnobiologiczną ze szczególnym ukierunkowaniem na umiejętność wykonywania ekspertyz sądowych, a techniki, narzędzia i sprzęt badawczy w postępowaniu dowodowym nie będzie miał przed Tobą tajemnic.
  • możesz zostać specjalistą w laboratorium kryminalistycznym albo, po uzyskaniu uprawnień, biegłym sądowym w zakresie badań materiału biologicznego.
  • będziesz mógł świadczyć usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze.
  • studia na tym kierunku łączą wiedzę z wielu dziedzin, to unikatowy kierunek.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Biologicznych
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW
  • 3 lata (uzyskany tytuł: licencjat)
  • profil ogólnoakademicki
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE: