ORGANIZED BY:
Faculty of Economic and Legal Sciences
Department of Organization and Management
Żytnia-Street 17/19
08-110 Siedlce
DURATION:
  • 2 years (obtained title: MASTER)
STUDY AND RECRUITMENT INFORMATION:
ORGANIZED BY:
Faculty of Humanities
Institute of Social Sciences and Security
Żytnia-Street 39
08-110 Siedlce
DURATION:
  • 2 years (obtained title: MASTER)
STUDY AND RECRUITMENT INFORMATION:
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 17/19
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
  • 2 lata (uzyskany tytuł: magister)
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE:
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
  • 2 lata (uzyskany tytuł: magister)
OFEROWANE SPECJALNOŚCI / MODUŁY:
  • służby bezpieczeństwa wewnętrznego
  • bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE:
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW
  • 2 lata (uzyskany tytuł: magister)
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE:
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
  • 2 lata (uzyskany tytuł: magister)
OFEROWANE SPECJALNOŚCI / MODUŁY:
  • język angielski w biznesie z translatoryką
  • filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE: