Jeśli bliskie są Ci związki z naturą, wybierz ten kierunek studiów!

A po zakończeniu:
  • znajdziesz pracę w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych w kraju i na świecie. Z powodzeniem odnajdziesz się w placówkach ochrony przyrody i środowiska,
  • będziesz mógł pracować w instytucjach dokonujących oceny jakości środowiska przyrodniczego,
  • będziesz mógł aplikować o pracę w ośrodkach kultury i klubach sportowych, w charakterze animatora aktywności prośrodowiskowej i prozdrowotnej.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Biologicznych
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
  • 2 lata (uzyskany tytuł: magister)
OFEROWANE SPECJALNOŚCI:
  • biologia z analityką
  • biologia środowiska z ekoturystyką
  • biologia sądowa
  • biologia nauczycielska
OPIS KIERUNKU ORAZ INFORMACJE REKRUTACYJNE: