Wydział Nauk Humanistycznych
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Specjalistycznych Tekstów Prawnych i Ekonomicznych w Zakresie Wybranego Języka (angielski / niemiecki / rosyjski)
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Podyplomowe Studia Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
Wydział Nauk Społecznych
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Studia Podyplomowe Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi
Kurs Cisco Certified Network Associate
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii 
Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining
Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Podyplomowe Studia Zioła w Diecie, Profilaktyce i Terapii
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Podyplomowe Studia z Rolnictwa
Studia Podyplomowe w zakresie Architektury Krajobrazu
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie 
Podyplomowe Studia Projektowania Terenów Zieleni 
Podyplomowe studia Waloryzacji Przyrodniczej i Oceny Oddziaływania inwestycji na Środowisko w Obszarach Wiejskich 
 

Pozostałe informacje