Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Informatyki
08-110 Siedlce
ul. 3 Maja 54
tel. 25 643-10-27

http://cisco.uph.edu.pl

Kierownik Kursu:
Dr Andrzej Salamończyk
Opis kursu zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
1. INTRODUCTION TO NETWORKS:
 • Wprowadzenie do sieci komputerowych
 • Poznawanie sieci
 • Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 • Protokoły i komunikacja w sieci
 • Dostęp do sieci
 • Ethernet
 • Warstwa sieciowa
 • Warstwa transportowa
 • Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
 • Warstwa aplikacji
 • Wykrywanie problemów z siecią
2. ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS:
 • Podstawy rutingu i przełączania
 • Wprowadzenie do sieci przełączanych
 • Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
 • Sieci wirtualne LAN (VLAN-y)
 • Koncepcje routingu
 • Routing między VLAN-ami
 • Routing statyczny a dynamiczny
 • Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
 • Protokół OSPF jednoobszarowy (OSPFv2 i OSPFv3)
 • Listy kontroli dostępu (ACL)
 • Dynamiczna konfiguracja (DHCP)
 • Translacja adresów (NAT, PAT)
 • Wykrywanie urządzeń na warstwie 2 (CDP, LLDP)
 • Synchronizacja czasu NTP
3. SCALING NETWORKS:
 • Skalowanie sieci komputerowych
 • Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 • Wsparcie dla VLAN (VTP, DTP)
 • Algorytm drzewa rozpinającego (STP, PVSTP+, RSPT)
 • Redundancja bramy domyślnej (protokoły FHRP)
 • Agregacja łączy (PAgP, LACP)
 • Sieci bezprzewodowe
 • OSPF wieloobszarowy
 • Protokół EIGRP
 • Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów OSPF oraz EIGRP
 • Obrazy IOS i licencjonowanie
4. CONNECTING NETWORKS:
 • Łączenie sieci komputerowych
 • Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
 • Przyłączanie do sieci WAN
 • Protokół PPP (włączając PPPoE)
 • Protokół Frame Relay
 • Border Gateway Protocol (eBGP)
 • Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 • Wirtualne sieci prywatne VPN i tunelowanie (GRE, IPsec site-to-site, RA, DMVPN)
 • Podstawy QoS oraz IP Service Level Agreements
 • Chmura, wirtualizacja, sieci programowalne (SDN)
 • Monitorowanie sieci (syslog, SNMPv3, NetFlow, SPAN)
 • Rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting)
 • LAN security (Radius, 802.1x)
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Potwierdzenie w języku angielskim ukończenia każdego z semestrów kursu.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
4 semestry, 160 godzin
Wysokość czesnego:
500 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Brak, zalecana jest bierna znajomość języka angielskiego (cześć materiałów jest w języku angielskim).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia raz w tygodniu w godz. 16.15-20.00 w terminie uzgodnionym z uczestnikami kursu.