Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www:
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Matematyki
ul. 3 Maja 54,
tel.: 25 643-11-85,
e-mail:
www.kf.imif.uph.edu.pl (wybierz zakładkę Studia Podyplomowe Data Mining)

Kierownik Studiów:
Dr Agnieszka Gil- Świderska
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pragnących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy danych.
Uruchomienie Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku na wykwalifikowanych pracowników z dziedziny zastosowań matematyki oraz informatyki w medycynie, farmakologii, czy w przemyśle.
Wśród podstawowych kursów na studiach podyplomowych znajdują się: Analiza statystyczna danych, Bazy danych, Analiza korelacji i regresji, Analiza i eksploracja danych, Matematyka w ubezpieczeniach, Analiza szeregów czasowych, Prognozowanie.
Wszystkim wykładom towarzyszą ćwiczenia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem  oprogramowania: MatLab, Statistica, Mathematica oraz Excel.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Absolwent Studiów to osoba, która zna zaawansowane metody obliczeniowe, przy wykorzystaniu nowoczesnych programów specjalistycznych i użytkowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności w zawodach związanych z szeroko pojętą analizą rzeczywistych procesów.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
2 semestry, 215 godzin, w tym 85 godzin wykładów i 130 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.
Wysokość czesnego:
1450 PLN za semestr
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów:
  • podania o przyjęcie na studia na formularzu wygenerowanym przez Internetowy System Rejestracji Kandydatów;
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • kserokopii dowodu osobistego.
O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy danych.
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych: sobota-niedziela.