Kandydaci

Zdjęcie promujące kierunek studiów pedagogika

STUDIA I STOPNIA

logo eng

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
  • Studia trwają 3 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

STUDIA II STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
  • Studia trwają 2 lata
    (uzyskany tytuł zawodowy: magister)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli  w centrum Twoich zainteresowań jest drugi człowiek, będziesz świetnym pedagogiem.

Po studiach uzyskasz podstawowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranej specjalności:

- opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - uzyskasz przygotowanie pedagogiczne, będziesz mógł podjąć pracę w domach pomocy społecznej, hospicjach, domach spokojnej starości lub w środowiskowych domach samopomocy, jak również w prywatnych domach opieki, w charakterze asystenta osoby starszej (w jej środowisku domowym oraz instytucjach pomocy społecznej). Możesz także rozpocząć własną działalność w charakterze doradcy, asystenta osoby starszej w wymiarze organizacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i usługowym.

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - uzyskasz przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami dotyczącymi rozwoju, opieki i wychowania oraz inicjowania i uczestnictwa w działaniach związanych z dostrzeganiem zaburzeń, próbą diagnozy i opieki pedagogicznej, a także organizowania działań edukacyjno-terapeutycznych. Będziesz też przygotowany do pracy w szkolnictwie jako pedagog, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach diagnozowania i udzielania pomocy.

- opiekun i wychowawca dziecka - uzyskasz przygotowanie pedagogiczne  do wykonywania zawodu: wychowawca i opiekun małego dziecka, będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach takich jak: żłobki, kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne) na stanowisku wychowawca małego dziecka, dzienny opiekun dziecięcy; placówki typu socjalizacyjnego (np. Domy Małego Dziecka, Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy; placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe - na stanowisku animatora dziecięcego.

- doradztwo personalne - uzyskasz przygotowanie pedagogiczne i kompetencje doradzania pracodawcom w rozwiązywaniu psychospołecznych problemów kierowania zespołami ludzkimi, planowania karier zawodowych pracowników oraz dokonywania doboru kadr na stanowiska kierownicze i inne. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach doradcy personalnego; doradcy pracy, analityka pracy, specjalisty ds. rekrutacji pracowników, specjalisty ds. wynagrodzeń, doradcy zawodu i pośrednika pracy w działach kadr przedsiębiorstw oraz instytucji, w agencjach doradztwa personalnego, agencjach pośrednictwa pracy, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach pracy tymczasowej i urzędach pracy.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce