Kandydaci

Zdjęcie promujące kierunek studiów zootechnika

STUDIA I STOPNIA

logo eng

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
 • Studia trwają 3,5 roku
  (uzyskany tytuł zawodowy: inżynier)

STUDIA II STOPNIA (rekrutacja na semestr letni)

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

  • Studia trwają 1,5 roku
   (uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

Jeśli masz pomysł na nowoczesne rozwiązania w zakresie zootechniki, lepiej trafić nie mogłeś!

Kończąc studia:

 • będziesz specjalistą w zakresie chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, technologii produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ekonomicznych i ekologicznych aspektów wytwarzania i zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • będziesz potrafił planować i organizować produkcję w przedsiębiorstwie rolniczym, prowadzić i zarządzać gospodarstwami rolnymi,
 • możesz podjąć pracę w profesjonalnych hodowlach na fermach zwierząt, w instytucjach ochrony zwierząt, gabinetach weterynaryjnych, służbach zajmujących się kontrolą dobrostanu zwierząt, ośrodkach zajmujących się diagnostyką materiału genetycznego, firmach zajmujących się obrotem zwierząt, organizacjach ds. hodowli i prewencji w utrzymaniu zwierząt,
 • możesz wykorzystać specjalistyczną wiedzę jako redaktor czasopism o tematyce rolniczej, przy tworzeniu portali tematycznych, w agencjach informacyjnych i reklamowych.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Instytut Zootechniki i Rybactwa
ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce