Kandydaci

Zdjęcie promujące kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

STUDIA I STOPNIA

logo eng

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 
 • Studia trwają 3 lata
  (uzyskany tytuł zawodowy: licencjat)

STUDIA II STOPNIA

Kliknij poniżej, aby zarejestrować się na studia:

 • Studia trwają 2 lata
  (uzyskany tytuł zawodowy: magister)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

W toku studiów zgłębisz tematy takie jak: terroryzm, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo społeczne, elementy wiedzy o wywiadzie i kontrwywiadzie oraz wiele innych zajmujących zagadnień.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotują Cię do pracy na stanowiskach kierowniczych w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • administracji rządowej,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • policji i służbach specjalnych.

W sektorze prywatnym możesz także zostać zatrudniony jako:

 • specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego,
 • specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce