REKRUTACJA W 12 KROKACH!


Krok 1. Załóż indywidualne konto w uczelnianym systemie rekrutacyjnym irk.uph.edu.pl

Krok 2. Wpisz dane osobowe.

Krok 3. Wybierz kierunek lub kierunki studiów.

Krok 4. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat).

Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną.

Krok 6. Prześlij zdjęcie w wersji elektronicznej.

Krok 7. Przystąp do egzaminu wstępnego, jeśli to jest wymagane przez szczegółowe zasady rekrutacji.

Krok 8. Sprawdź status rekrutacji.

Gdy otrzymasz informację na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym, że przeszedłeś pozytywnie pierwszy etap rekrutacji i zakwalifikowałeś się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego…

Krok 9. Wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia.

Krok 10. Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do siedziby komisji rekrutacyjnej, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Krok 11. Odbierz osobiście decyzję administracyjną lub poczekaj na otrzymanie jej listem poleconym.

Krok 12. Przyjmij gratulacje! Jesteś studentem UPH w Siedlcach!

Dodatkowe informacje


DokumentPlik  
Uchwała nr 21/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2017/2018   Plik PDF
Zarządzenie nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim 2017/2018   Plik PDF
Uchwała nr 24/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018   Plik PDF
Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi   Plik PDF
Uchwała nr 23/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018   Plik PDF
 - załącznik 1: szczegółowe warunki rekrutacji dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Humanistyczny   Plik PDF
 - załącznik 2: szczegółowe warunki rekrutacji dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Przyrodniczy   Plik PDF
Zarządzenie Nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
  Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone

Terminy rekrutacji obowiązujące w czasie rekrutacji w roku akademickim 2017/2018


Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia

 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:
studia stacjonarne

01.03. – 11.07.2017
do godz. 20.00

12.07.-23.08.2017
do godz. 16.00

24.08. - 25.09.2017
do godz. 16.00

studia niestacjonarne

24.08. - 11.10.2017
do godz. 16.00

Centralny Punkt Obsługi Kandydata

03.07. – 21.10.2017
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17; w soboty w godz. 9-13

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:
studia stacjonarne

11.07.2017

23.08.2017

25.09.2017

 studia niestacjonarne

11.10.2017

Egzamin z rysunku  dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w/z sztuk plastycznych

14.07.2017
godz. 9.00

25.08.2017
godz. 9.00

27.09.2017
godz. 9.00

Egzamin z języka angielskiego 1):
studia stacjonarne

14.07.2017
godz. 10.00

25.08.2017
godz. 10.00

27.09.2017
godz. 10.00

studia niestacjonarne

13.10.2017
godz. 10.00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek logopedia z audiologią

14.07.2017
godz. 11.00

25.08.2017
godz. 11.00

27.09.2017
godz. 11.00

Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK:
studia stacjonarne

18.07.2017

30.08.2017

29.09.2017

                                  studia niestacjonarne

18.10.2017

Ogłoszenie wyników - list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

19.07.2017
godz. 14.00

nie dotyczy
II rekrutacji

nie dotyczy
III rekrutacji

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
                                       studia stacjonarne

20 –27.07.2017

01 - 23.08.2017

 

01.09. - 25.09.2017

studia niestacjonarne

01.09. - 11.10.2017

Ogłoszenie  wyników - list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia:
studia stacjonarne

03.08.2017
godz. 14.00

31.08.2017
godz. 14.00

29.09.2017
godz. 14.00

                                  studia niestacjonarne

18.10.2017
godz. 14.00

    1. dotyczy wyłącznie kandydatów ze „starą maturą” na kierunek filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi oraz sp. język angielski w biznesie z translatoryką

Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:
studia stacjonarne

 01.03. -27.07.2017
do godz. 16.00

28.07.-23.08.2017
do godz. 16.00

24.08. - 25.09.2017
do godz. 16.00

studia niestacjonarne

24.08. – 11.10.2017
do godz. 16.00

Centralny Punkt Obsługi Kandydata

03.07. – 21.10.2017
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17; w soboty w godz. 9-13

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
studia stacjonarne

27.07.2017

23.08.2017

25.09.2017

 studia niestacjonarne

11.10.2017

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
studia stacjonarne

20 - 27.07.2017

01 - 23.08.2017

 

01.09. - 25.09.2017

studia niestacjonarne

01.09. – 11.10.2017

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów:
studia stacjonarne

31.07.2017
godz. 11.00

25.08.2017
godz. 12.00

27.09.2017
godz. 12.00

studia niestacjonarne

13.10.2017
godz. 11.00

Ogłoszenie wyników:
studia stacjonarne

03.08.2017
godz. 14.00

31.08.2017
godz. 14.00

29.09.2017
godz. 14.00

                         studia niestacjonarne

18.10.2017
godz. 14.00

 

 

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi

 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:
studia stacjonarne

01.03.– 11.07.2017
do godz. 20.00

12.07.-23.08.2017
do godz. 16.00

24.08. - 25.09.2017
do godz. 16.00

studia niestacjonarne

24.08. – 11.10.2017
do godz. 16.00

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
                               studia stacjonarne

01.06.– 11.07.2017
do godz. 15.00

12.07.-23.08.2017
do godz. 15.00

 

24.08. – 25.09.2017
do godz. 15.00

studia niestacjonarne

24.08. – 11.10.2017
do godz. 15.00

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:                                                                        
studia stacjonarne

11.07.2017

23.08.2017

25.09.2017

 studia niestacjonarne

11.10.2017

Egzamin z języka polskiego:
studia stacjonarne

11.07.2017
godz. 11.00

23.08.2017
godz. 11.00

25.09.2017
godz. 11.00

studia niestacjonarne

11.10.2017
godz. 11.00

Egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

14.07.2017
godz. 9.00

25.08.2017
godz. 9.00

27.09.2017
godz. 9.00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek logopedia z audiologią

14.07.2017
godz. 11.00

25.08.2017
godz. 11.00

27.09.2017
godz. 11.00

Ogłoszenie wyników:
studia stacjonarne

03.08.2017
godz. 14.00

31.08.2017
godz. 14.00

29.09.2017
godz. 14.00

                           studia niestacjonarne

18.10.2017
godz. 14.00

 

Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi

 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:
studia stacjonarne

01.03.– 27.07.2017
do godz. 16.00

28.07.-23.08.2017
do godz. 16.00

24.08. - 25.09.2017
do godz. 16.00

studia niestacjonarne

24.08. – 11.10.2017
do godz. 16.00

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
studia stacjonarne

27.07.2017

23.08.2017

25.09.2017

 studia niestacjonarne

11.10.2017

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
studia stacjonarne

01.06. -27.07.2017
do godz. 15.00

28.07. -23.08.2017
do godz. 15.00

 

24.08. - 25.09.2017
do godz. 15.00

studia niestacjonarne

  24.08. -11.10.2017
do godz. 15.00

Egzamin z języka polskiego:
studia stacjonarne

27.07.2017
godz. 11.00

23.08.2017
godz. 11.00

25.09.2017
godz. 11.00

studia niestacjonarne

11.10.2017
godz. 11.00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów:
studia stacjonarne

31.07.2017
godz. 11.00

25.08.2017
godz. 12.00

27.09.2017
godz. 12.00

studia niestacjonarne

13.10.2017
godz.  11.00

Ogłoszenie wyników:
studia stacjonarne

03.08.2017
godz. 14.00

31.08.2017
godz. 14.00

29.09.2017
godz. 14.00

                         studia niestacjonarne

18.10.2017
godz. 14.00