Rekrutacja zimowa na studia II stopnia

banner rekrutacja zimowa 2019
Rekrutacja na studia  II stopnia  na kierunek bioinżynieria produkcji żywności (studia niestacjonarne), informatyka, rolnictwo, zootechnika prowadzona będzie w następujących terminach:


 Etap rekrutacji Termin

rejestracja elektroniczna w IRK:

studia stacjonarne: 18.01. - 12.02.2019 r. do godz. 15.00
studia niestacjonarne: 18.01. - 19.03.2019 r. do godz. 15.00

składanie dokumentów
(dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

studia stacjonarne: 04.02.– 12.02.2019 r. do godz. 15.00
studia niestacjonarne 04.02.-19.03.2019 r. do godz. 15.00

ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

studia stacjonarne: 12.02.2019 r.
studia niestacjonarne: 19.03.2019 r.

rozmowa kwalifikacyjna:

studia stacjonarne: 13.02.2019 r. godz. 10.00
studia niestacjonarne: 20.03.2019 r. godz. 10.00

ogłoszenie wyników:

studia stacjonarne: 14.02.2019 r. godz. 14.00
studia niestacjonarne: 21.03.2019 r. godz. 14.00 

Akty prawne dotyczące rekrutacji


DokumentPlik  
Uchwała nr 67/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Uchwała nr 28/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2018/2019 Plik PDF
Zarządzenie nr 18/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim 2018/2019 Plik PDF
Zarządzenie nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 marca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 18/2018 z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim 2018/2019 Plik PDF
Uchwała nr 68/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2018 roku  w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF
Order No. 35/2016 of the Rector of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (UPH) dated 24 May, 2016 on enrolment and pursuance of degree programmes and post-Diplomastudies at UPH by non-Polish nationals Plik PDF
Uchwała nr 23/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 Plik PDF
 - załącznik 1: szczegółowe warunki rekrutacji dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Humanistyczny Plik PDF
 - załącznik 2: szczegółowe warunki rekrutacji dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Przyrodniczy Plik PDF
Zarządzenie Nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
Plik PDF
Uchwała nr 31/2015 Senatu UPH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF
 - załącznik 1: regulamin potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.