Akty prawne dotyczące rekrutacji


DokumentPlik  
Uchwała nr 26/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020 Plik PDF
Uchwała nr 28/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2018/2019 Plik PDF
Zarządzenie nr 18/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim 2018/2019 Plik PDF
Zarządzenie nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 marca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 18/2018 z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim 2018/2019 Plik PDF
Uchwała nr 32/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie określenia zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2018/2019 - 2020/2021 Plik PDF
Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF
Order No. 35/2016 of the Rector of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (UPH) dated 24 May, 2016 on enrolment and pursuance of degree programmes and post-Diplomastudies at UPH by non-Polish nationals Plik PDF
Uchwała nr 23/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 Plik PDF
 - załącznik 1: szczegółowe warunki rekrutacji dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Humanistyczny Plik PDF
 - załącznik 2: szczegółowe warunki rekrutacji dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Przyrodniczy Plik PDF
Zarządzenie Nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
Plik PDF
Uchwała nr 31/2015 Senatu UPH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF
 - załącznik 1: regulamin potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.


Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia

 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:

      studia stacjonarne

03.04. – 06.07.2018
do godz. 20.00

07.07.-17.08.2018
do godz. 16.00

18.08. - 24.09.2018
do godz. 16.00

      studia niestacjonarne

18.08. - 11.10.2018
do godz. 16.00

Centralny Punkt Obsługi Kandydata

02.07. – 20.10.2018
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17; w soboty w godz. 9-13

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:

     studia stacjonarne

06.07.2018

17.08.2018

24.09.2018

     studia niestacjonarne

11.10.2018

Egzamin z języka angielskiego 1):

    studia stacjonarne

10.07.2018
godz. 10.00

21.08.2018
godz. 10.00

26.09.2018
godz. 10.00

    studia niestacjonarne

13.10.2018
godz. 10.00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek logopedia z audiologią

10.07.2018
godz. 11.00

21.08.2018
godz. 11.00

26.09.2018
godz. 11.00

Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK:

     studia stacjonarne

12.07.2018

23.08.2018

27.09.2018

     studia niestacjonarne

16.10.2018

Ogłoszenie wyników - list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

13.07.2018
godz. 14.00

nie dotyczy
II rekrutacji

nie dotyczy
III rekrutacji

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

     studia stacjonarne

14 –20.07.2018

01 - 17.08.2018

 

01.09. – 24.09.2018

     studia niestacjonarne

01.09. - 11.10.2018

Ogłoszenie  wyników - list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia:

    studia stacjonarne

26.07.2018
godz. 14.00

23.08.2018
godz. 14.00

28.09.2018
godz. 14.00

    studia niestacjonarne

16.10.2018
godz. 14.00


1) dotyczy wyłącznie kandydatów ze „starą maturą” na kierunek filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi oraz sp. język angielski w biznesie z translatoryką


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia


 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:

    studia stacjonarne

03.04.– 20.07.2018
do godz. 16.00

21.07.-17.08.2018
do godz. 16.00

18.08. - 24.09.2018
do godz. 16.00

    studia niestacjonarne

18.08. – 11.10.2018
do godz. 16.00

Centralny Punkt Obsługi Kandydata

02.07. – 20.10.2018
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17; w soboty w godz. 9-13

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

    studia stacjonarne

20.07.2018

17.08.2018

24.09.2018

    studia niestacjonarne

11.10.2018

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

    studia stacjonarne

14 - 20.07.2018

01 - 17.08.2018

 

01.09. - 24.09.2018

    studia niestacjonarne

01.09. – 11.10.2018

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów:
     
    studia stacjonarne

24.07.2018
godz. 11.00

21.08.2018
godz. 12.00

26.09.2018
godz. 12.00

    studia niestacjonarne

13.10.2018
godz. 11.00

Ogłoszenie wyników:
   
    studia stacjonarne

26.07.2018
godz. 14.00

23.08.2018
godz. 14.00

28.09.2018
godz. 14.00

    studia niestacjonarne

16.10.2018
godz. 14.00Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi

 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:

    studia stacjonarne

03.04.–06.07.2018
do godz. 16.00

07.07.-17.08.2018
do godz. 16.00

18.08.-24.09.2018
do godz. 16.00

    studia niestacjonarne

18.08. – 11.10.2018
do godz. 16.00

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

    studia stacjonarne

01.06.–06.07.2018
do godz. 16.00

07.07.-17.08.2018
do godz. 16.00

18.08.-24.09.2018
do godz. 16.00

    studia niestacjonarne

18.08. – 11.10.2018
do godz. 16.00

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:                                                                        

    studia stacjonarne

06.07.2018

17.08.2018

24.09.2018

    studia niestacjonarne

11.10.2018

Egzamin z języka polskiego:
   
    studia stacjonarne

06.07.2018
godz. 11.00

17.08.2018
godz. 11.00

24.09.2018
godz. 11.00

    studia niestacjonarne

11.10.2018
godz. 11.00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek logopedia z audiologią

10.07.2018
godz. 11.00

21.08.2018
godz. 11.00

26.09.2018
godz. 11.00

Ogłoszenie wyników:

    studia stacjonarne

26.07.2018
godz. 14.00

23.08.2018
godz. 14.00

28.09.2018
godz. 14.00

    studia niestacjonarne

16.10.2018
godz. 14.00Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi

 

I etap

II etap

III etap

Rejestracja elektroniczna w IRK:

     studia stacjonarne

03.04.– 20.07.2018
do godz. 16.00

21.07.-17.08.2018
do godz. 16.00

18.08. - 24.09.2018
do godz. 16.00

    studia niestacjonarne

18.08. – 11.10.2018
do godz. 16.00

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

     studia stacjonarne

20.07.2018

17.08.2018

24.09.2018

     studia niestacjonarne

11.10.2018

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

    studia stacjonarne

01.06. - 20.07.2018

01 - 17.08.2018

 

01.09. - 24.09.2018

    studia niestacjonarne

01.09. – 11.10.2018

Egzamin z języka polskiego:

     studia stacjonarne

20.07.2018
godz. 11.00

17.08.2018
godz. 11.00

24.09.2018
godz. 11.00

    studia niestacjonarne

11.10.2018
godz. 11.00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów:

    studia stacjonarne

24.07.2018
godz. 11.00

21.08.2018
godz. 12.00

26.09.2018
godz. 12.00

    studia niestacjonarne

13.10.2018
godz. 11.00

Ogłoszenie wyników:

    studia stacjonarne

26.07.2018
godz. 14.00

23.08.2018
godz. 14.00

28.09.2018
godz. 14.00

    studia niestacjonarne

16.10.2018
godz. 14.00